Mars månad började sådär för den tyska startupen Lilium. Detta efter att en prototyp av den femsitsiga helelektriska flygtaxin som lanserades förra året började brinna. Bolagets nya modell klarade sig undan elden – men man avvaktar nya testflygningar till dess av brandorsaken fastslagits.