Integritets- och sekretesspolicy

Senast uppdaterad 2020-06-01

Denna policy gäller för E-TRON AB med organisationsnummer 556478-0079 för innehåll och hantering av data på webbplatsen under domän www.elfordon.se

E-TRON AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi använder informationen endast för det ändamål som angetts och som du givit ditt samtycke till.

 • Vi samlar inte in och lagrar information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts.
 • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses.
 • Vi ser till att behandling av personuppgifter är spårbar och tar ansvar för behandlingen av uppgifterna.
 • Vi ser till att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett.
 • Vi ser till att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas, förändras eller sprids.
 • Vi ser till att personuppgifter hanteras konfidentiellt.

När dina person- eller kontaktuppgifter sparas av oss så är vårt syfte det som av er godkänns då ni skickat uppgifterna till oss. Vi kommer enbart att behandla och använda oss utav uppgifterna i det syfte som beskrivs och godkänns.

Vår behandling av person- och kontaktuppgifter baseras på ert samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter genom att mejla oss på info@etron.se

De personuppgifter vi tillhandahåller är vanligen: namn, e-postadress, telefonnummer och ip-adress.

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina person- eller kontaktuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@etron.se

Du kan också alltid kontakta Integritesskyddssmyndigheten (fram till 2018 Datainspektionen) om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas, på datainspektionen@datainspektionen.se.

Här nedan följer en mer detaljerad redovisning för lagring av persondata och personuppgifter.

Persondata och hur den hanteras

Cookie-filer

Domänen https://etron.se/ använder cookies för att kunna se de val du tidigare gjort på vår webbplats och på det sättet förbättra din upplevelse. Cookies används även för att mäta trafiken på webbplatsen och för statistik. Cookies sparas automatiskt i din webbläsare. Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator om du vill tillfrågas varje gång webbplatsen vill spara en cookie eller om du inte vill att cookies ska sparas. Sådana inställningar kan dock innebära att vissa funktioner på denna webbplats inte kan användas på ett korrekt sätt. För att främja en bra och korrekt upplevelse på vår webbplats krävs att din webbläsare tillåter cookies.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om du besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Data för statistik

Som besökare på denna webbplats lagras information om ditt besök genom ip-adress. Ip-adressen anonymiseras för att inte vara knuten till dig som person. Alltså sker ingen lagring utav information som kan identifiera dig som person.

Vilka vi delar din data med

Data som kan knytas till dig som person delas inte med andra än E-TRON AB samt till de tjänster som E-TRON AB använder sig utav. I dessa tjänster innefattas för E-TRON AB endast Google Analytics.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Webbplatsen sparar inga kunduppgifter alls. Om du fyller i ett kontaktformulär så skickas det till oss i form av ett mail. Vår mailkonversation sparas så länge vår kommunikation är aktuell.

Vilka rättigheter har du över din data?

Den enda data om dig vi besitter är vår mailkonversation. Du kan när som helst begära att vi tar bort all mailkonversation vi har med dig genom att skicka ett mejl till info@etron.se.  Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av legala eller säkerhetsändamål.

Delning av dina uppgifter

Vi delar din ip-adress med tjänsten Google Analytics för att föra statistik över unika besökare på sidan. Ip-adressen blir anonymiserad före den lagras och går då ej att binda till dig som person.

Hur skyddar vi dina uppgifter

Den information om dig som person som tillhandahållits via formulär på webbplatsen lagras på en säker mejlserver för https://etron.se.

Vi använder SSL / HTTPS på vår webbplats. Detta krypterar vår användarkommunikation på servern där webbplatsen hostas så att personligt identifierbar information aldrig fångas av tredje part utan tillstånd.

Tillgång till din persondata

Du har när som helst rätt att begära en kopia över vilka uppgifter vi har lagrat om dig, vilka dessa delas med och hur vi använder dem. Du har även rätt att begära att vi raderar den persondata vi har lagrat som kan identifiera dig som person. För att vidta någon av dessa åtgärder så skickar du ett mejl till info@etron.se och anger vad ärendet gäller.

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy anger grunden för hur vi behandlar personuppgifter och cookieinformation som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss. Du bör läsa denna sekretesspolicy noga för att förstå vår inställning och praxis angående dina personuppgifter och hur vi behandlar dem.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter när du skickar in en kontaktförfrågan via något av våra kontaktformulär. Det är ditt eget ansvar att se till att de personuppgifter som du tillhandahåller oss är aktuella, fullständiga och korrekta.

Information från dig som vi samlar in

När du väljer att skicka in en kontaktförfrågan kommer vi att samla in följande personuppgifter:

 • Företag/organisation
 • Kontaktperson
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Användande av personuppgifter

Vår användning
Vi kommer att använda de personuppgifter du lämnar till oss för att göra följande;

 • Behandla förfrågningar via våra kontaktformulär

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att dina personuppgifter behandlas för de syften som anges i denna sekretesspolicy.

Var vi lagrar dina personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till, behandlade och lagrade i destinationer i de kommunikationskanaler vi använder. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna sekretesspolicy och gällande lagstiftning.

Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dig kan vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till Tjänsten sker därför på egen risk. När vi har fått tillgång till din information använder vi noggranna säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång.

Andra tjänster/applikationer/hemsidor

Inom användandet av hemsidan kan det förekomma länkar till andra tjänster, applikationer och hemsidor som inte kontrolleras av oss. Denna sekretesspolicy är endast tillämplig på ditt användande av hemsidan. Vi är inte ansvariga för innehåll i andra tjänster, applikationer och hemsidor. Länkar till andra tjänster, applikationer och hemsidor innebär inte att vi går i god för eller bekräftar dess tjänster, applikationer och hemsidor eller dess innehåll.

Ändra och ta bort personuppgifter

Du kan när som helst ändra, uppdatera eller ta bort personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Du kan när som helst begära att vi ska ta bort dina personuppgifter genom kontakt till info@etron.se.

Cookies

Allmänt
För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder hemsidan kan information och uppgifter bli insamlade genom användandet av cookies. Det hjälper oss (och andra auktoriserade tredje parter) att ge dig en positiv användarupplevelse och det ger oss också möjlighet att förbättra vår hemsida och försäkra oss om att du finner vad du söker på ett enkelt sätt.

Vad är cookies?
Cookies är små bitar av data som sänds till din webbläsare från en webserver och sparas på/i din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade session cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på/i din enhet under en längre period. Session cookies är temporärt placerade på/i din enhet när du använder hemsidan, men försvinner när du stänger ner den. De flesta företag använder cookies i sina applikationer och webbsidor för att förbättra användarupplevelsen. Cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på/i din enhet.

Hur använder vi cookies?
Vi använder information från cookies för att göra hemsidan mer användarvänlig. Vi kan även använda ett antal auktoriserade tredje parter som, i vårt ställe, sätter ut cookies i hemsidan för att leverera tjänster som de tillhandahåller.

Vi kan använda session cookies för att låta dig ta med information mellan sidor kopplade till vår hemsida utan att behöva fylla i informationen återigen.

Permanenta cookies används framförallt för följande:

 • För att låta dig ta med information mellan sidor kopplade till hemsidan utan att behöva fylla i informationen igen;
 • För att underlätta för oss att känna igen dig när du återkommer till vår hemsida;

Vi (och våra auktoriserade tredje parter) kan också använda icke-personlig information från både permanenta cookies och session cookies för statistiska syften så som följande:

 • För att avgöra vilka som är de mest populära delarna av hemsidan;
 • För att övervaka användandet av hemsidan;
 • För att tillhandahålla anonym information till tredje part för att rikta Kampanjer och annonsering;
 • För att avgöra hur frekvent du och andra användare nyttjar hemsidan;

Hur väljer man bort cookies?
Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Vi vill uppmärksamma dig på att förändringar i din webbläsare, innebärande att funktionen avseende cookies är avaktiverad, kan komma att förhindra delar av vår Tjänst/Hemsida från att fungera korrekt.

Tillämpning av “Google Analytics”

Vår hemsida använder webbanalystjänsten “Google Analytics”. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies” (dvs. textfiler som sparas på/i din enhet) för att kunna analysera användningen av hemsidan. Insamling och sparande av data kan återkallas när som helst, med verkan för framtiden. Endast en förkortad, dvs. anonym IP-adress kommer att användas för att undvika insamling av personuppgifter. Den information som samlats in från cookies avseende din användning av hemsidan (inklusive den anonyma IP-adressen) kommer att överföras till och sparas på en server som drivs av Google i USA. Google använder denna information för att analysera användningen av hemsidan, för att skapa rapporter till operatören av en tjänst om tjänstens verksamhet och erbjuda andra tjänster med anknytning till tjänsten och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje parter, förutsatt att detta är föreskrivet i lag eller i den mån tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Du kan neka installation av cookies genom välja vissa inställningar i din webbläsare, men vänligen observera att du i så fall eventuellt inte kan använda funktionerna i hemsidan till fullo (se föregående punkt 10 “Cookies”).

Genom att använda hemsidan samtycker du till att Google behandlar data på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Ytterligare information om “Google Analytics” finner du via denna länk: http://www.google.com/analytics/

Googles egen sekretesspolicy finner du finner du via denna länk: http://www.google.com/intl/sv/policies/

Ändringar

Vi har rätt att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan vilket vi meddelar genom att i inledningen till denna sekretesspolicy ange när den senast uppdaterats. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om sekretesspolicyn har ändrats. Om du inte accepterar ändringarna ber vi dig att inte använda hemsidan.

Kontakt

Frågor och kommentarer angående denna sekretesspolicy välkomnas och sänds till info@etron.se.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.