Elbilar

Räckvidd: Skillnaderna mellan EPA och WLTP

InsideEV djupdyker i denna artikel i skillnaderna mellan EPA och WLTP. Vi har tagit oss friheten att sammanfatta det hela. När det gäller att mäta räckvidden på elbilar finns det två huvudsakliga metoder: EPA (Environmental Protection Agency) i USA och WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) i Europa och andra delar av världen. Dessa två metoder ger ofta olika resultat där WLTP tenderar att visa högre siffror. Varför skiljer sig dessa tester och vilken är mest realistisk?

EPA:s metod för testning av elbilar

EPA-testet innehåller tre huvudscenarier: stadskörning, motorvägskörning och en kombination av båda. Bilen körs på en dynamometer tills batteriet är urladdat. Energiförbrukningen mäts baserat på hur mycket energi som krävs för att ladda batteriet. Ett unikt inslag i EPA:s metod är att de slutliga räckvidds- och energiförbrukningssiffrorna justeras nedåt med en faktor på 0,7 för att spegla realistiska körförhållanden.

WLTP:s metod för testning av elbilar

WLTP, införd 2017 av EU som en mer “realistisk” metod jämfört med den äldre NEDC-proceduren, klassificerar bilar baserat på deras effekt-till-massförhållande och maxhastighet. Testcykeln delas in i fyra undercykler: Låg, Medium, Hög och Extra Hög. Till skillnad från EPA görs ingen justering på de slutliga värdena vilket ofta leder till högre räckviddsiffror.

Viktiga skillnader mellan EPA och WLTP

EPA:s justering av räckvidden och WLTP:s mer komplicerade matematiska formel som inte justeras är två huvudsakliga skillnader. WLTP:s laboratorietemperatur är konstant medan EPA har en dynamisk temperatur.

Verklighet kontra testresultat

Båda testmetoderna ger en indikation på elbilars räckvidd. Men den faktiska upplevelsen kan variera beroende på flera faktorer som batterihälsa, temperaturer och körstilar. Således kan de faktiska räckvidderna både överträffa och understiga de testbaserade estimaten.

Medan EPA-metoden ger en mer konservativ uppskattning tenderar WLTP att visa mer optimistiska siffror vilket belyser vikten av att förstå dessa metoder för en korrekt bedömning av en elbils räckvidd.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.