Eldrivna arbetsfordon

Elektrisk lastbil redo för trådlös elvägsdrift på allmänna vägar i Sverige

ElectReon har framgångsrikt laddat en 40-tons el-lastbil och trailer med trådlös elvägsteknik vid sin testanläggning utanför Stockholm. Nästa steg är att trådlöst ladda lastbilen under färd på en allmän väg på Gotland.

ElectReon Wireless är ett israeliskt företag som utvecklar och implementerar trådlösa elvägssystem (ERS). ERS möjliggör överföring av el till fordon under färd, vilket ökar energieffektivitet inom transportsektorn samtidigt som det minskar behovet av både fossila bränslen samt stora batterier och laddstationer. Trådlösa elvägar fungerar dessutom som en delad plattform för laddning av alla typer av fordon; lastbilar, bussar,  personbilar och autonoma fordon. ElectReon har flera planerade och pågående projekt som ska  säkerställa lösningens tekniska och ekonomiska genomförbarhet, bland annat i Sverige, Israel, Tyskland och Italien. 

Projektet Smartroad Gotland är världens första trådlösa elväg för lastbilar och bussar på allmän väg. Smartroad Gotland stöds och finansieras av Trafikverket och leds av ElectReon AB, ett svenskt dotterbolag till ElectReon Wireless. Projektets mål är att visa att ElectReons teknik är redo för kommersialisering, samt att ge beslutsfattare den kunskap som krävs för storskalig utbyggnad av trådlösa elvägar.

Utförda tester

ElectReons trådlösa laddteknik har tidigare implementerats och testats vid företagets testanläggning i Beit Yanai, Israel. Företaget har nu byggt en testanläggning vid NCCs anläggning i Rikssten nära Stockholm. NCC är en av ElectReons partners i projekt Smartroad Gotland.  

Syftet med den nya testanläggningen var att integrera och testa hela ElectReon-systemet med styrenhet, laddspolar och mottagare, innan driften startar på allmän väg på Gotland. Fem mottagare installerades på Sveriges första eldrivna 40-ton tunga lastbil med trailer. Testet ägde rum under vinterförhållanden med temperaturer runt noll grader. 

Resultaten visade att systemet lyckades ladda el-lastbilen statiskt genom trådlös överföring. Systemet aktiverades och övervakades på distans genom operatörsgränssnittet och relevanta mätparametrar bearbetades. Mottagarna överförde cirka 20 kW vardera med en verkningsgrad på cirka 90 procent. 

ElectReon har tidigare utfört tester av elektromagnetiskt kompatibilitet (EMC) och elektromagnestiskt fält (EMF), som utfördes i en laboratoriemiljö i Tel Aviv. Dessa tester har granskats av fem svenska myndigheter och utfallet blev att systemet är redo att användas på allmänna vägar. För att verifiera resultaten under naturliga förhållanden har RISE Research Institute utfört ett EMC- och EMF-test på testplatsen i Rikssten. De preliminära resultaten verifierar de tidigare testerna. 

Stort intresse för tekniken

De framgångsrika testerna vid testanläggningen har fått stor uppmärksamhet. ElectReon var värd för en indisk delegation, som inkluderade den indiska ministern för vägtransporter och motorvägar samt Sveriges ambassadör i Indien. ElectReon har också presenterat systemet för svenska myndigheter och andra intressenter på testplatsen. Dessutom mottogs testresultaten positivt på Tel Avivs börs där Electreon nu värderas till ca en miljard NIS (2.8 miljarder SEK). 

Nästa steg

När integrationstesterna nu är genomförda är lastbilen redo för världens första trådlösa dynamiska laddning på allmän väg, vilket inleds i början av mars. Lastbilen kommer att köra på den första elvägssträckan som förbereddes i november 2019. Under 2020 kommer sträckan utökas till totalt 1,6 km elväg på en 4 km vägsträcka.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.