Elbilar

WeRide lanserar Sveriges första renodlade eltaxi app

Nu kan både företag och privatpersoner bidra till en hållbar utveckling, en resa eller ett paket åt gången. Genom WeRide-appen kan man nämligen boka utsläppsfria eltaxibilar och enklare budtransporter.

Det sker idag 65 miljoner taxiresor per år i Sverige enligt den nationella resvaneundersökningen (RVU Sverige), och då är resor med färdtjänst, skolskjuts och paketbud inte inräknade. En överväldigande majoritet av dessa miljoner resor sker uteslutande med bilar som drivs av fossila bränslen som släpper ut diverse miljö- och hälsofarliga avgaser.

“Det behöver inte längre vara så. Alla tekniska lösningar och förutsättningar för kunna att genomföra utsläppsfria transporter finns idag. Det som saknas är implementeringen och där behövs det nya aktörer som gör tjänsten tillgänglig för användarna. WeRide gör det möjligt för både individer och företag att aktivt kunna bidra till omställningen från utsläppsintensiva bilar till utsläppsfria och rena elbilar, säger bolagets Operativa Chef (COO) Oskar Carlsson.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.