Volvo kommer bland annat att använda sig av blockkedjeteknik, som ger möjlighet till en form av digital spårning, för att se till att kobolt utvinns på ett hållbart sätt.