Elbilar

Tvärnit för nybilsförsäljningen, men laddbara bilar fördubblades

–  Effekterna av Coronautbrottet fortsätter att ha en kraftigt negativ påverkan på fordonsmarknaden. I maj minskade nyregistreringarna av personbilar med 50 procent och lätta lastbilar minskade med 51 procent. Nedgången i maj förstärktes av att det var två färre registreringsdagar jämfört med maj förra året, vilket  motsvarar ca tio procent färre registreringar. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 26 procent och lätta lastbilar har minskat med 44 procent. För att bryta den negativa utvecklingen och få en kick-start av marknaden så snart som möjligt har BIL Sweden lagt fram ett förslag till en grön omställning av fordonsmarknaden. Ett viktigt besked som vi väntar på är att regeringen förlänger nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, bränslecellsbilar, laddhybrider och gasbilar, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

– Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med 47 procent i maj. Bussregistreringarna gick mot strömmen och ökade med 45 procent. Uppgången för bussar förklaras till stor del av de upphandlingar som nyligen genomförts, fortsätter Mattias Bergman.

BIL Sweden föreslår ett kick-start paket genom en grön omställning

– Fordonsbranschen, som är en viktig motor i svensk ekonomi, är en av de branscher som har drabbats hårt av coronavirusets framfart. BIL Sweden har lagt fram ett förslag till att kick-starta Sverige genom en grön omställning i fordonsbranschen. Nu pågår en bra dialog med regeringen om detta förslag. En viktig åtgärd i kick-start programmet är att regeringen snarast lämnar besked om att nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, bränslecellsbilar, laddhybrider och gasbilar förlängs från årsskiftet. Tjänstebilsmarknaden är viktig för att snabba på introduktionen av ny teknik, som t.ex. elektrifiering, på marknaden. Slopas nedsättningen finns det en stor risk att marknaden för laddbara bilar stannar av, säger Mattias Bergman.

– För personbilar och lätta lastbilar av tillverkningsår 2005 och äldre föreslår vi att det införs en tillfällig skrotningsersättning på 5 000 kronor utan krav på köp av nyare bil. För att påskynda den gröna omställningen föreslår vi även att skrotningsersättningen kan utgå med upp till 25 000 kronor vid köp av en ny bil som ligger i linje med Bonus-malussystemets kriterier, fortsätter Mattias Bergman.

– Vi föreslår också att en tillfällig förnyelseersättning införs för tunga lastbilar i syfte att stimulera den normala förnyelsetakten som idag står stilla genom att ersätta äldre fordon med nyare. Förnyelseersättningen för ett Euro III-, Euro IV- eller Euro V-fordon som ersätts med ett nytt eller begagnat Euro VI-fordon bör utgå med upp till 150 000 kronor, säger Mattias Bergman.

Andelen laddbara bilar mer än fördubblades i maj

– Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 21,6 procent i maj, vilket är mer än en fördubbling jämfört med med maj förra året då andelen var nio procent. Hittills i år är andelen laddbara bilar 25,9 procent jämfört med 11,6 procent samma period förra året. Att andelen för maj inte blev högre beror till stor del på att produktionen varit stängd pga Corona och att dessa fordon hade redan innan krisen längre leveranstid och sällan finns i lager. Företag som står för en stor del av köpen av laddbara fordon beställer normalt sina flottor från fabrik. En effekt av den ökade andelen laddbara bilar är att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar minskat med 15 procent hittills i år jämfört med samma period ifjol, säger Mattias Bergman.

– Under det första kvartalet i år hade Sverige den tredje högsta andelen laddbara bilar i Europa efter Norge och Island. Sverige passerade därmed den tidigare trean Nederländerna. En anledning till att Nederländerna tappat tredjeplatsen till en femteplats är att man fr.o.m. i år höjde förmånsbeskattningen av elbilar. Det visar på vikten av att vara uthållig och inte försämra de styrmedel som finns för att stimulera introduktionen av laddbara bilar på marknaden, avslutar Mattias Bergman.

Registreringsperioden för maj omfattar registreringar från 1-29 maj.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

Läs hela pressmeddelandet mer utförligt i detta pressmeddelande (PDF)

Källa: BIL Sweden

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.