Med produktion i landet för bland andra Hyundai, Toyota, Honda och Renault har man en väletablerad biltillverkning – och Turkiet anser att tiden är mogen för en helt inhemsk elbil. Det handlar närmare bestämt om fem modeller.