Trafikverket breddar el-satsningen till batterier och vätgas

Trafikverket breddar el-satsningen till batterier och vätgas

Program Elvägars uppdrag är att utreda möjligheten att etablera elväg med dynamisk laddning för tung trafik. Nu breddas uppgiften till att också omfatta hur annan typ av elektrifiering kan kombineras med elvägar för att nå bästa effekt.

Därmed byter också programmet namn till Trafikverkets Program för Elektrifiering, med tillägget, av det statliga vägnätet för tunga transporter. Elektrifiering inkluderar batteridrift med stationär laddning, bränsleceller och dynamisk laddning under färd som elvägar.

Läs vidare hela artikeln här... (Öppnas i nytt fönster)