Sverige kan ta ledningen när transporterna elektrifieras

Sverige kan ta ledningen när transporterna elektrifieras

Ska transportsektorn nå 70-procentsmålet med minskade utsläpp, behöver takten på elektrifieringen växlas upp, skriver Marcus Dahlsten, vd och Fredrik Kämpfe, branschchef flyg, på Transportföretagen.

För att transportsektorn ska nå klimatmålen måste transporterna bli mer energieffektiva och fossilberoendet behöver brytas. Allt talar för att elektrifiering tillsammans med biodrivmedel och vätgas är avgörande för framtidens hållbara transportinfrastruktur.

Regeringen växlar därför upp elektrifieringstakten bland annat med att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar och inrättandet av en länge efterfrågad elektrifieringskommission.

Läs vidare hela artikeln här... (Öppnas i nytt fönster)