Så mycket el drog Sveriges samlade elbilsflotta

Så mycket el drog Sveriges samlade elbilsflotta

Energimyndigheten har publicerat statistik över elanvändningen hos vägtransporter. Totalt använde de laddbara vägfordonen drygt 250 gigawattimmar (GWh) el under 2019. Det motsvarar en ökning med knappt 60 procent jämfört med 2018, då de laddbara fordonens elanvändning låg på 160 GWh.

Personbilarna stod för den klart största delen, 227 GWh. Därefter kommer de laddbara bussarna, som stod för 19 GWh.

Läs vidare hela artikeln här... (Öppnas i nytt fönster)