Laddinfrastruktur har beskrivits som en hämsko för mass-elbilismen. En som vill råda bot är brittiska Gridserve, detta genom att sätta spaden i marken för vad de kallar för landets första ”Electric Forecourt”. Elbils-macken är den första av ett nätverk på över 100 stycken och byggs nära Braintree i Essex. Redan till sommaren beräknas den vara i full gång.