Övriga elfordonVätgas

Nytt samarbete för att främja vätgasflygutveckling i Sverige och Norge

Swedavia har tillsammans med Airbus, Avinor, SAS och Vattenfall undertecknat en avsiktsförklaring för att gemensamt utforska möjligheten för utveckling av vätgasinfrastruktur på flygplatser i Sverige och Norge. Det primära målet med detta samarbete är att genomföra en förstudie som ska kartlägga ramverket och undersöka förutsättningarna för en framtida implementering av vätgasdrivet flyg i de två nordiska länderna.

Denna förstudie är inriktad på att skapa en övergripande förståelse för hela kedjan inom vätgasanvändning för flyg inklusive produktion, transport, förvaring och tankning vid kommersiella flygplatser. Med över 50 flygplatser involverade representerar detta initiativ det första i sitt slag som omfattar två länder.

Förstudien som är planerad att pågå i ett år med möjlighet till förlängning. Det kommer att utforska olika aspekter av vätgasdrivet flyg inklusive utvecklingstakt, antalet flygrörelser med vätgasdrivna flygplan och det förväntade behovet av vätgas på flygplatserna. Detta arbete syftar till att identifiera nödvändiga infrastrukturjusteringar, säkerhetsåtgärder och driftskrav för att möjliggöra övergången till vätgas som en bränslekälla.

– Vi på Swedavia är väldigt glada över att ingå i ett större partnerskap om vätgasens roll inom flyget tillsammans med Airbus, Avinor, SAS och Vattenfall. Swedavia, Avinor och SAS har sedan tidigare etablerade och framgångsrika samarbeten inom fossilfritt flyg och därför är det glädjande att Airbus, med sin djupa kunskap om vätgasdrivna flygplan genom sitt ZeroE-iniativ, och Vattenfall, med sin kunskap inom el- och energiproduktion, nu vill fördjupa sitt samarbete med oss. Vätgasen förväntas successivt utgöra en allt större del av flygindustrins bränslekälla i framtiden och kommer därmed i allt större grad påverka våra flygplatsers infrastruktur och planering. Detta partnerskap är ett stort i och viktigt steg mot ett fossilfritt flyg i Norden och kommer ytterligare stärka Swedavias roll som ”front-runner” inom fossilfritt flyg samtidigt som vi tar ytterligare ett viktigt steg i flygets omställning, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias VD och koncernchef.

Vätgas som kan produceras från förnybar energi erbjuder en väg mot minskade koldioxidutsläpp inom flygsektorn. Dess energitäthet som är högre per kilogram jämfört med konventionellt flygbränsle men mindre per liter innebär utmaningar och möjligheter för lagring och användning i flygplan.

De deltagande organisationerna bidrar med omfattande kunskap och erfarenhet från sina respektive områden inklusive flygplansdesign, energiproduktion och flygplatsdrift. Genom att samla expertis från hela värdekedjan siktar projektet på att utarbeta en plan för hur vätgasflyg kan integreras i den nordiska flygsektorn med beaktande av de unika förhållandena i regionen, såsom stora avstånd och klimatförutsättningar.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.