Elbilar

Nya bilar minskade som väntat i mars – laddbara bilar ökar

Nyregistreringarna av personbilar minskade med 8,6 procent i mars och lätta lastbilar minskade med 39 procent. Det var väntat med en nedgång även i mars, beroende på rekylen efter de mycket höga registreringarna i december inför fordonsskattehöjningen vid årsskiftet. De minskade registreringarna i mars kan inte kopplas till Coronautbrottet. De bilar som registrerades i mars är till stor del resutatet av order som tecknats flera månader tidigare, innan Coronautbrottet. Vi kan dock förvänta oss Corona-effekter på registreringarna under de närmaste månaderna, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden 

– I våra bilhallar och serviceställen är det dock glesare än på länge, som en följd av Coronautbrottet. Det är väsentligt att det går att hålla anläggningarna öppna, vilket håller igång konsumtionen och möjliggör reparationer och service av fordon vilket är kritiskt för samhället. Årets totalmarknad kommer att påverkas, men hur stort fallet blir beror till stor del på vilka riktade insatser regeringen gör för att få igång ekonomin efter att smittspridningsperioden är över, fortsätter Mattas Bergman.

Andelen laddbara bilar 28 procent i mars

– Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna ökar kraftigt jämfört med ifjol. I mars var andelen 28,2 procent jämfört med 14,6 procent i mars förra året. Under första kvartalet i år var andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, 27,9 procent jämfört med 13,3 procent samma period förra året. Andelen är i linje med vår prognos för i år på 30 procent. Vi bedömer att trenden med ökad andel laddbara fordon inte kommer förändras på sikt av den pågående Coronapandemin. Fordonsindustrin ställer om sina produkter och efterfrågan ökar, säger Mattias Bergman.

Ökad andel eldrivna lätta lastbilar

– Eldrivna lätta lastbilar ökade i mars sin andel av det totala antalet nyregistrerade lätta lastbilar till 4,1 procent jämfört med 3,3 procent mars månad förra året. Totalmarknaden för lätta lastbilar minskade med 39 procent i mars, vilket främst förklaras av de mycket höga registreringarna i december inför fordonsskattehöjningen 1 januari, säger Mattias Bergman.

Kraftigt minskade koldioxidutsläpp från nya bilar

– Enligt BIL Swedens beräkningar har de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar, enligt mätmetoden NEDC, minskat med 16 procent, från 188 g/km januari-mars förra året till 99,5 g/km januari-mars i år. Den viktigaste förklaringen till de minskade utsläppen är den kraftigt ökade andelen laddbara bilar, säger Mattias Bergman.

Minskade registreringar av tunga lastbilar och bussar i mars

– Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med 22,1 procent i mars och har hittills i år minskat med 11,1 procent. Nyregistreringarna av bussar minskade också, med 38 procent i mars, och har hittills i år minskat med 38,3 procent. Bussmarknaden påverkas till stor del av kommunernas upphandling vilket ger en ryckig marknad, avslutar Mattias Bergman.

Registreringsperioden för mars omfattar registreringar från 1-31 mars

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.