Eldrivna arbetsfordon

Nu lanseras funktion för eldrivna fordon som underlättar för hållbara leveranser inom e-handeln

Den snabbt ökande e-handeln ställer krav på smarta hållbara transportlösningar. Allt fler svenskar väljer också att få sina köp via e-handeln levererade hem till dörren och det blir därför allt viktigare att kunna leverera hållbart och klimatsmart. pinDeliver lanserar därför nu en funktion som underlättar för transportörer att ställa om till eldrivna fordon och planera för hållbara leveranser inom e-handeln. 

I takt med att e-handeln ökar i Sverige behövs lösningar som tar hänsyn till klimatet och just nu ställer allt fler transportörer om sin fordonsflotta till elfordon för sina last mile leveranser. Nu lanserar därför pinDeliver en funktion som tar hänsyn till elfordonens maxdistanser och ser till att fordonens kapacitet beaktas vid optimering av leveranser på pinDelivers leveransplattform. 

– Vi vill kunna underlätta för våra kunder att ställa om sina fordonsflottor till klimatsmarta alternativ och därför arbetar vi ständigt med att utveckla funktioner som förenklar detta arbete. Detta är ännu en viktig del av vårt arbete med att erbjuda en komplett leveransplattform som möjliggör hållbara och transparenta last mile leveranser, säger Patrik Thelandersson, VD på pinDeliver. 

Funktionen ger möjlighet för kunder att ställa in sina fordons maxsträcka vilket sedan används som en parameter när leveransen optimeras. På det sättet behöver fordonens maxdistanser inte hanteras manuellt och funktionen förenklar därmed arbetet med att planera för hållbara leveranser inom e-handeln. 

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.