Vid Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim har man drivit ett forskningsprojekt kring autonom teknik för sjöfart, och som testplattform har man använt den lilla färjan Milliampere.