I Leaptech-projektet (the Leading Edge Asynchronous Propeller Technology) har Nasa utforskat huruvida ett stort antal mindre elmotorer placerade längs hela vingen skulle kunna ge mer energisnåla, effektiva och säkra elflygplan.