Infrastruktur

Krav på laddstationer – Allt om den kommande lagen

Nu införs ett krav på laddstationer i bostadshus och lokaler för att möjliggöra att hyresgäster kan använda och ladda sina elbilar och laddhybrider. Kravet på laddstationer bygger på ett krav från Europaparlamentet, kallad energiprestandadirektivet. Föreslaget är att kravet skall införas i svensk lagstiftning den 15 maj 2020.

Kravet på laddstationer är något olika beroende på om det handlar om parkeringsgarage eller parkeringar vid bostadshus. I vissa fall är kraven att det ska finnas kanaler för elkablar, med syfte att förbereda för framtida laddstationer, och i andra fall handlar om att fysiskt installera laddstationer.

Detta säger lagkravet:

  • Vid nybyggnation av bostäder samt vid större renoveringar, med fler än tio parkeringsplatser, måste det finnas kanaler för elkablar, så kallat tomrör, till alla parkeringsplatser.
  • När det byggs nya parkeringar, eller görs stora renoveringar i annat fall än bostäder, till exempel kontor, parkeringsgarage eller köpcentrum, måste det finnas kanaler för elkablar, så kallat tomrör, till var femte parkeringsplats samt en fysisk laddstation.

Reglerna kommer att införas i svensk lagstiftning den 15 maj 2020. Dessutom kommer kraven införas retroaktivt den 1 januari 2025. Då gäller minst en laddstation om det finns fler än 20 parkeringsplatser. Detta gäller alltså även om det inte är nybyggnation eller görs renoveringar i fastigheten.

Lagförslaget är nu ute på lagrådsremiss. Det innebär att förslaget har lämnats till Lagrådet för granskning. Lagrådet ser över lagförslaget så att förslaget inte strider mot någon lag. Därefter kommer förslaget att bearbetas av regeringen och sedan lämnas som en proposition till riksdagen. Mer information hittar du på Regeringkansliets hemsida.

Bidrag och lagkrav

För åtgärder som är lagstadgade går det inte att söka statligt stöd. Det innebär att om din fastighet faller under detta lagkrav, finns det ingen möjlighet för dig att söka bidrag från Klimatklivet eller andra typer av bidrag till laddstationer. För åtgärder som utförs utöver lagkravet finns det fortfarande möjlighet att söka bidrag för.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.