Med över 23 miljoner nyregistreringar under 2018 och ännu fler tillverkade personbilar är Kina den största fordonsmarknaden i världen. Och att Kina vill bli teknikledande blir tydligt i det föreslag till handlingsplan som ministeriet för industri och informationsteknik nu har lagt fram.