Fenomenet är möjligen mer omtalat än utbrett. Det kallas för ice-ing, där ice står för ”internal combustion engine”. Fenomenet som dök upp i USA förra året handlar om att grupper av bilar med förbränningsmotorer avsiktligt parkerar framför laddstationer i vad som förmodas vara protester mot elbilismen. Teslas Superchargers ska då utgöra den primära måltavlan.