Det internationella energirådet IEA pekar i den färska rapporten World Energy Outlook 2019 på de enorma motsättningar som präglar energivärlden just nu.