Eldrivna arbetsfordon

Elektrifierade drivlinor i lastbilar överträffade bussar under 2023

Under 2023 nådde intäkterna från elektrifierade drivlinor i lastbilar en betydande milstolpe. För första gången kom intäkterna från medelstora och tunga lastbilar ($8,6 miljarder) att överstiga intäkterna från bussar ($6,1 miljarder), enligt en ny rapport från Interact Analysis om kommersiella fordon.

Tidigare hade bussar lett utvecklingen i många år, mycket tack vare Kina där 70% av de registrerade bussarna 2023 förväntas vara nollutsläppsfordon. Men nu är intäkterna från lastbilar högre, huvudsakligen på grund av den stora volymen lastbilar som säljs. Även med en relativt låg elektrifieringsgrad bland medelstora och tunga lastbilar (2,6% globalt 2023) innebär detta avsevärda intäkter.

En stor del av dessa intäkter förväntas komma från tunga lastbilar. Dessa stora fordon, ofta i klass 8 och väger mellan 15 och 37 ton, står inför utmaningar när det gäller elektrifiering, särskilt för långdistansresor. Trots detta gör de betydande elbesparingarna per kilometer många modeller attraktiva för elektrifiering. Dessutom innebär fordonens storlek att intäkterna per fordon är höga för komponenttillverkarna. Till exempel beräknas ett tungt lastfordon i Amerika ha ett genomsnittligt drivlinjevärde på $229 863 per fordon 2023.

Intäktsberäkningarna baseras på antalet sålda fordon, forskning om drivlinjearkitektur och prisdata insamlad från komponentleverantörer i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet. Batteripaket dominerar intäktsandelen, och inklusive batterihanteringssystemet och termiska system utgör det över 70% av den totala intäkten. Andra komponenter som växelriktare, ombordladdare och PDUs bidrar också signifikant till intäkterna på grund av mindre konkurrens och högre vinstmarginaler.

Denna ökning av intäkterna från drivlinjer för medelstora och tunga lastbilar markerar en viktig förändring på marknaden för eldrivna fordon. Fram till nyligen var de flesta aktiviteter inom personbilar (inklusive SUV:er), bussar och mindre lastbilar (inklusive pickups och skåpbilar). Under de kommande åren kommer större elektriska lastbilar att bli en mycket större möjlighet, samt en större bidragsgivare till avkarboniseringsinsatser. En mil i en elektrisk lastbil undviker mycket mer CO2 än en mil i en elektrisk bil. Dessutom tenderar årliga körsträckan för lastbilar, särskilt större lastbilar, att vara mycket högre, vilket ökar CO2-besparingarna när en fossildriven fordon byts ut mot ett eldrivet fordon.

Tesla Semi har fått mycket uppmärksamhet inom detta område. Om Tesla så småningom kan komma nära den låga prisnivå de initialt erbjöd, med hjälp av sin tekniska kunskap och produktionsmetoder, kommer de troligen att lyckas bra. Vissa källor som talat med Interact Analysis tror dock att vissa kunder kommer att föredra befintliga lastbilstillverkare. Fordon som redan finns på marknaden inkluderar Renault E-Tech-serien, Peterbilt 579EV, Mercedes eActros, Freightliner Ecascadia, Volvo VNR Electric och BYD 8TT. Faktum är att de flesta lastbilstillverkare nu har en elektrisk modell på marknaden, eller planer på att introducera en.

Majoriteten av de prognostiserade intäkterna från drivlinjer är för BEV-drivlinjer (Battery Electric Vehicle). En konsensus har bildats kring att fullständigt batterielektriska, snarare än hybrider, är framtiden. Hybrider saknar regulatoriskt stöd, har få (om några) stora tillverkare fokuserade på dem, och beskrivs ibland som “det sämsta av båda världarna” eftersom de kombinerar underhåll, service och delar från både elektriska och konventionella fordon.

De flesta tillverkare strävar nu efter en helt elektrisk, nollutsläpps lösning, åtminstone på lång sikt, med batterielektriska fordon som generellt sett vinner över vätgas i styrelserummens diskussioner på grund av lägre kostnader. Batterielektriska fordon erbjuder framför allt utmärkta driftkostnader per mil. Dock är vätgas fortfarande i fokus hos många företag, antingen som a) en backup-plan, b) för användning i vissa nischer (som längre avstånd på 500 mil per dag och områden med god tillgång på vätgas som hamnar), eller c) som en del av en dubbelstrategi för att sälja både fordonstyper, täcka flera baser och låta marknaden avgöra.

Även om denna insikt fokuserar på lastbilar, kvarstår elektriska bussar som en stark marknad i territorier som Kina, Europa, Indien och Sydamerika. På vissa ställen, till exempel i Nederländerna, Skandinavien och andra marknader i Europa, blir elektriska bussar standardvalet​​​​.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.