Echandia Marine bygger batterisystemen för världens största flotta av elfärjor i Indien

Echandia har i ett första steg tillsammans med Siemens slutit avtal om 23 moderna elfärjor för den sydindiska staden Kochis kollektivtrafik. I nästa steg ska det handla om 45 fartyg för att i slutändan uppgå till 78 elfärjor. I och med det kommer staden att ha världens största flotta av elfärjor. I en första omgång kommer 23 färjor att byggas som ska binda samman staden och dess 10 öar via 38 olika hållplatser. Echandias kompetens inom batteriteknik fällde avgörandet.

Det svenska energiteknikföretaget Echandia har skrivit kontrakt om att bygga batterisystemen för världens största flotta av elfärjor för kollektivtrafiken i indiska Kochi. Totalt handlar det om 78 elfärjor men i ett första steg byggs 23 båtar tillsammans med tyska Siemens och Cochin Shipyard Limited. Det var Echandias kunnande inom och erfarenhet de säkrare och mer snabbladdande LTO-batterierna (Litium-titanat) som avgjorde, Echandia bygger unika energisystem för högeffektiva utsläppsfria transporter, inklusive färjor, tåg och vindkraftparker. Företaget fokuserar för närvarande på LTO-batterier och utvecklar ett marknadsledande hybridbatteri/bränslecellssystem för större fartyg.

– Det här har varit och kommer att bli jättespännande att arbeta med. Projektet är det första moderna kollektiva transportsystemet på vatten i Indien och förväntas revolutionera kollektivtrafiken. Det kommer också att visa att det är möjligt att minska Indiens utsläpp och koldioxidavtryck samt förändra livet för de 100 000 människor som bor i Kochi-området. Projektet visar på nya alternativ för kollektivtrafik och kommer säkert också att gynna turistnäringen i området, säger Echandias vd och grundare, Magnus Eriksson.

– Vi bestämde oss på ett tidigt stadium för LTO-batterier för dess säkerhet, dess laddningsförmåga och dess förväntade livslängd i förhållande till kostnaden. I och med det var valet av Echandia självklart eftersom de ligger längst fram i världen inom den här tekniken, säger Sajan P John, General Manager (Marine), Kochi Metro Rail Limited.

På ett tidigt stadium stod det klart att det var LTO batteritekniken som förordades på grund av sin säkerhet, livslängd och möjlighet att ladda snabbt. LTO är den säkraste batteriteknken för marint bruk med en motståndskraft mot yttre värme och andra faror. Det bildar inte heller dendrit som andra litiumjonbaserade batterier, vilket undviker kortslutningar och ökar batterisäkerheten.

Källa: Pressmeddelande