Revisions- och rådgivningsfirman PwC har släppt sin årliga Automotive Trends-rapport, där de studerar utvecklingen inom den globala fordonssektorn. En av de tydligaste trenderna i årets rapport, är att allt fler biltillverkare samarbetar med varandra i utvecklingen av CASE-mobilitet (Connected, Autonomous, Shared, Electrified).