Elfordonen från den schweiziska tillverkaren Hess kommer att vara de första i sitt slag i Australien. Designen är en dubbelledbuss med tre vagnar som tillsammans kan ta 150 passagerare, eller 180 personer i event mode.