Batterier

575 miljoner kronor till testcenter för el- och laddfordon

Ett av Europas främsta testcenter för el- och laddfordon är ett steg närmare verklighet. Energimyndigheten beviljar 575 miljoner kronor i stöd till elektromobilitetscentret SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory.

Den viktiga utvecklingen av elektrifierade fordon, fartyg och luftfartyg pågår för fullt. Men det finns kunskapsluckor inom området för el- och laddfordon på både industri- och samhällsnivå. Ny erfarenhet behöver förvärvas inom området och innovativa koncept testas och utvärderas. Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, är en omfattande satsning på ett testcenter för el- och laddfordon. Bolaget Swedish Electric Transport Laboratory AB är bildat av RISE Research institutes of Sweden och Chalmers tekniska högskola AB, och inom testcentret kommer en stor bredd av aktörer verka.

– Vi räknar med att projektet kommer att ge en rejäl skjuts till klimatomställningen genom sitt fokus på batterier och elektromobilitet. Det är dessutom ett stort steg mot ett hållbarare samhälle och fler gröna jobb. I dessa tider av corona är det särskilt viktigt att vi stödjer denna typ av framåtsyftande insatser som kan bidra till en klimatsmart omstart av samhället, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Aktörer från breda områden möts
Det krävs en avancerad kunskapsutveckling inom elektromobilitetområdet och förutsättningarna för att omsätta nya insikter till innovativa lösningar. För att kunna uppnå det krävs ett tätt samarbete mellan akademi, forskningsinstitut och industri. Innovativa lösningar inom nya områden kan i sin tur resultera i att företag får nya investeringar och kan exportera hållbara lösningar.

– SEEL har goda förutsättningar att bli en världsledande testanläggning för elektromobilitet och därmed mycket viktig för fordonsindustrins omställningsarbete. SEEL kommer att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige även fortsättningsvis ligger i framkant när det gäller innovationer inom transportsektorn, säger Pia Sandvik, VD RISE Research Institutes of Sweden.

– Mycket positivt att ytterligare en pusselbit är på plats. För att kunna leverera världsledande kompetens inom elektrifierade transporter behöver vi nu också säkra förutsättningarna för akademisk forskning och utbildning av högsta internationell klass. Det kräver nya offentliga forskningsresurser inom SEEL:s verksamhetsområde, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.

Om Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL
Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL är ett elektromobilitetstestcenter, för el- och laddfordon. Syftet med satsningen är att stärka förutsättningarna för samarbete inom elektromobilitet. Aktörer inom små och medelstora företag i fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn samt övriga företag som utvecklar teknik inom relevanta områden har en gemensam plattform att mötas på. De kan tillsammans dra nyttan av kunskap och det teknikskifte som nu sker. Bolaget Swedish Electric Transport Laboratory är bildat av av RISE Research institutes of Sweden och Chalmers tekniska högskola AB.

Forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut kommer genom centret få tillgång till en avancerad forskningsinfrastruktur.

Projektet beräknas vara i drift år 2023.

Om uppdraget
Sommaren 2018 fick Energimyndigheten i uppdrag från regeringen att lämna stöd med 575 miljoner kronor till uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet. EU-kommissionen godkände i december 2019 att det statliga stödet till elektromobilitetslabbet SEEL sker inom ramen för ett IPCEI, det vill säga ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse, för att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier. I projektet ingår 17 deltagare från sju medlemsstater. Budgeten omfattar totalt 3,2 miljarder € i statligt stöd och projektet beräknas pågå till 2031.

Foto: Simon Campanello, Nyteknik

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.