Elbilar

25000 kr om du skrotar din gamla bil och köper elbil

Bilbranschen vill hjälpa Sverige att få en nystart efter coronakrisen.
Bil Sweden och MRF lägger nu fram en rad förslag för att få hjulen börja snurra fortare efter pandemin. En skrotningspremie på upp till 25 000 kr och lågreäntelån från Riksbanken är två av förslagen.

Coronavirusets framfart har fått stora negativa konsekvenser för fordonsindustrin och fordonsbranschen i Sverige. Regeringen har presenterat en rad olika stödpaket till företag, vilket har varit bra och där vi haft en bra dialog. Nu har vi till regeringen presenterat ytterligare förslag på hur vi ska kunna kick-starta igång marknaden så snart vi ser att smittspridningen avtar och fortsätter dialogen med dem för att utforma bra lösningar.

– Vi har lanserat ett kick-startpaket som ska få hjulen att börja snurra igen. Paketet innehåller sju åtgärder, både för personbilar, lastbilar och bussar. En av åtgärderna som vi föreslår är att införa en tillfällig skrotningsersättning för att få bort de äldre fordonen från våra vägar. Det skulle gynna både miljön, säkerheten och svensk ekonomi. Vi ser också att företagen behöver få klarhet i förmånsreglerna som löper ut vid årsskiftet. Här ber vi regeringen bekräfta att förmånsreglerna förlängs, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter normalt ca 155 000 personer och bilhandel och bilverkstäder sysselsätter normalt över 40 000 personer. Just nu är en stor andel av dessa permitterade och orderläget och nybilsregistreringarna minskar kraftigt. Fabrikerna har stått stilla under ett par veckor då det har saknats komponenter samtidigt, men från den här veckan startar fler fabriker upp gradvis från låg volym. Nu är det viktigt att även efterfrågan kommer igång igen.

– Trots krisen kommer fordonsindustrins planer på att producera renare, säkrare och effektivare fordon inte att ändras. Vi behöver åtgärder som skapar bra förutsättningar för den omställning som fordonsindustrin är mitt uppe i. Det handlar exempelvis om att öka satsningen på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon. Att statliga förvaltningar, regioner och kommuner tidigarelägger köp av nya fordon och går i bräschen för omställningen, avslutar Mattias Bergman.

Här är listan

Storsatsning på elvägar
Att bygga elvägar på europavägarna mellan Stockholm-Malmö, Malmö-Göteborg samt RV 40 Jönköping-Göteborg minskar utsläppen med över en miljon ton/år (1/3 av lastbilars utsläpp i Sverige) och kostar 30 mdr kr i investering. VTI har just visat att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Det är bara att sätta igång!

Storsatsa på elbilar
En storskalig utbyggnad av laddinfrastrukturen och subventioner för inköp av laddbara bilar. Satsa ytterligare t ex 5 – 10 mdr kr på detta.

Storsatsning på inhemsk biodrivmedelsproduktion
Den nuvarande biodrivmedelspolitiken är inte hållbar eftersom den baseras på storskalig import. Sverige behöver göra en storsatsning på att öka den inhemska produktionen. För FoU samt produktionsstöd kan t ex 10 mdr kr avsättas.

Storsatsning på elflyg
Omfattande subventioner för att påskynda inrikesflygets omställning. Fler miljarder kan satsas.

Storsatsa på trafiksäkerhetsåtgärder
Det är oacceptabelt att så mycket trafik sker där bara en målad linje utgör säkerhetssystem mot mötesolyckor. Storsatsa på mötesseparering och att rensa kring vägarna så att avkörningar inte behöver ge ödesdigra konsekvenser. Ge ekonomiska stimulanser så alla nya bilar har den bästa säkerhetsutrustningen. Minst 5 mdr kr bör satsas.

Storsatsning på separering av trafikslag
Bygg ut separerade cykelbanor och gångbanor skilda från vägtrafiken som skapar säkrare flöden.

Mobilitetsstärkande investeringar ca 100 mdr kr
Stärk Sveriges konkurrenskraft genom att snabbt genomföra dessa investeringar:
– Dubbelspår järnväg Gävle-Sundsvall.
– Dubbelspår järnväg Falun-Borlänge.
– Upprustning och mötesseparering av E4 från Härnösand och norrut förbi Skellefteå, inkl Förbifarter vid Härnösand, Örnsköldsvik och Skellefteå.
– Upprustning Rv 70/E16 Dalarna.
– Mötesseparering E18 Karlskoga.
– Fyrfältsväg E18 Västerås-Köping, Västmanland.
– Mötesseparering Rv 56 Gävle-Uppsala län, Gävleborg.
– Fyrspår järnväg Uppsala-Märsta.
– Östra länken, komplett ringled runt Stockholm.
– E22-paketet – Förbifart Norrköping, fyrfältsväg Kalmar-Oskarshamn med elförsörjning mm.
– E6 Skåne ytterligare körfält Alnarp-Löddeköpinge.
– E6 Tunnel Trelleborgs hamn.
– Järnväg Skåne, Västkustbanan tunnel Helsingborg-Maria.
– Järnväg Skåne dubbelspår Malmö Trelleborg.
– Järnväg Skåne dubbelspår Hässleholm-Kristianstad.
– Sjöfart, nya slussar Trollhätte kanal.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.