Batterier

Volvo Cars inför blockchain-spårbarhet för kobolt i elbilsbatterier

Volvo Cars blir den första biltillverkaren att införa global spårbarhet av den kobolt som används i batterier genom att använda blockchain-teknik. Tillkännagivandet följer på lanseringen av företagets första renodlade elbil, XC40 Recharge, i oktober.

Spårbarheten för råvarorna som används vid tillverkningen av litiumjonbatterier, såsom kobolt, är en av de största hållbarhetsutmaningarna som biltillverkarna står inför. Volvo Cars har åtagit sig att införa fullständig spårbarhet, vilket säkerställer att kunder som kör elektrifierade Volvobilar gör det med vetskapen att materialet i batterierna har anskaffats på ett ansvarsfullt sätt.

Blockchain-tekniken, som skapar ett transparent och tillförlitligt datadelningsnätverk, ökar markant insynen i råvaruförsörjningskedjan eftersom informationen om materialets ursprung inte kan ändras utan att det syns.

Volvo Cars har nu ingått en överenskommelse med sina två globala batterileverantörer, kinesiska CATL och LG Chem från Sydkorea, och ledande globala företag inom blockchain-teknik för att införa spårbarhet av kobolt med början i år.

Teknikföretagen Circulor och Oracle driver blockchain-tekniken för CATL:s leveranskedja efter en framgångsrik pilotstudie tidigare i sommar, medan RSBN (Responsible Sourcing Blockchain Network), tillsammans med specialisterna på ansvarsfull anskaffning, RCS Global och IBM, rullar ut tekniken i LG Chems leveranskedja.

“Vi har alltid varit engagerade i att upprätthålla en etisk leveranskedja för våra råvaror”, säger Martina Buchhauser, head of procurement på Volvo Cars. “Med blockchain-tekniken kan vi ta nästa steg mot att i nära samarbeta med våra leverantörer säkerställa fullständig spårbarhet för vår leveranskedja och minimera eventuella relaterade risker.”

En blockchain eller blockkedja är en digital redovisning som innehåller en lista över poster som är sammanlänkade via kryptografi. I leveranskedjor skapar tekniken register över transaktioner som inte kan ändras, samtidigt som den upprätthåller en gemensam uppsättning regler för vilka data som kan registreras. Detta gör att deltagarna kan verifiera och granska transaktioner oberoende av varandra.

I det här specifika fallet innehåller blockkedjan ursprunget för kobolten, attribut såsom vikt och storlek, spårbarhet och information om att deltagarnas beteende är förenligt med OECD:s riktlinjer för leveranskedjor*. Den här metoden bidrar till att skapa förtroende mellan deltagarna i en leveranskedja.

Förra månaden lanserade Volvo Cars XC40 Recharge, den första i en kommande familj renodlade elbilar under Recharge-emblemet. 2025 förväntar sig Volvo Cars att hälften av företagets globala försäljning ska utgöras av elbilar, medan hybrider ska stå för de resterande 50 procenten.

Förra månaden lanserade Volvo Cars även en ambitiös klimatplan som inkluderar en radikal minskning av koldioxidutsläppen med 40 procent per fordon senast 2025, liksom ett fortsatt åtagande för att affärsverksamheten ska bedrivas på ett etiskt sätt i alla företagets verksamheter och genom hela leveranskedjan.

CATL och LG Chem är kända batteritillverkare, båda med en lång och framgångsrik historia av att leverera litiumjonbatterier till den globala bilindustrin. De uppfyller Volvo Cars stränga upphandlingsriktlinjer när det gäller teknikledarskap, ansvarsfulla leveranskedjor, minskade koldioxidutsläpp och konkurrenskraftiga kostnadsmodeller.

Avtalen mellan Volvo Cars, CATL och LG Chem täcker försörjningen av batterier det kommande årtiondet för nästa generations Volvo- och Polestar-modeller, inklusive XC40 Recharge.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.