Elbilar

Volkswagen startar serietillverkningen av ID.3

Volkswagen startar nu serietillverkningen av sin nya elbil ID.3 – och kommer därmed att göra elbilen tillgänglig för miljoner människor. För första gången någonsin konverteras en stor bilfabrik till produktion av helt eldrivna bilar. Volkswagen förvandlar sin fabrik i Zwickau till den största och mest effektiva elbilsanläggningen i Europa. Från och med den 4 november 2019 rullar de första bilarna ut från produktionslinjen.

 • Ny era: Med ID.3 påbörjar Volkswagen sin produktion av eldrivna bilar för volymsegmentet.
 • Banbrytande: Nu tar Europas största och mest effektiva anläggning för tillverkning av elbilar sin form i tyska Zwickau.
 • Elbilsoffensiv: Volkswagen har påbörjat världens största elbilsoffensiv. År 2028 kommer Volkswagen-koncernen att ha lanserat närmare 70 eldrivna modeller.
 • Hållbarhet: ID.3 är Volkswagens första bil som tillverkas helt koldioxidneutralt.
 • MEB: Volkswagens modulära elbilsplattform ”MEB” utgör den tekniska och ekonomiska ryggraden för elbilsoffensiven.
 • Tillverkning: Volkswagens nya elbilar kommer att tillverkas vid åtta MEB-anläggningar runt om i världen – Europa, Kina och USA.
 • Produktionsanläggningar: Under de närmaste åren kommer Volkswagen att etablera ett högprestandakluster för elbilar i Tyskland.

– ID.3 kommer att ge ett viktigt bidrag till genombrottet av e-mobilitet. Den gör hållbar individuell rörlighet tillgänglig för miljontals människor och är en milstolpe för vårt företag på vägen att bli klimatneutralt år 2050, sade koncernchef Herbert Diess vid måndagens invigningsceremoni i Zwickau.

– Produktionsstarten för ID.3 markerar början på en ny era för Volkswagen – fullt jämförbar med “Bubblan” eller Golf. Zwickau ska bli den ledande anläggningen för denna nya era inom bilindustrin. Steg för steg ställer vi nu om tillverkningen från fossildrivna bilar till helt eldrivna. På så sätt inleder vi ett systemskifte inom bilindustrin som kommer att vara helt slutfört inom de närmaste 10 eller 20 åren, sade Thomas Ulbrich, medlem i Volkswagens ledningsgrupp med ansvar för e-mobility.

E-mobilitet för alla

Hållbara, fascinerande och nu äntligen också ekonomiskt överkomliga – eldrivna bilar är framtiden. Sett ur dagens perspektiv är e-mobilitet det bästa och effektivaste sättet för att nå koldioxidneutral fri rörlighet. Volkswagen driver denna övergång med kraft och stort engagemang. Under de närmaste tio åren kommer Volkswagen-koncernen att lansera nästan 70 nya eldrivna modeller på den globala marknaden. Målsättningen är att förändra e-mobiliteten från en nisch till att ha en central ställning i samhället.

ID.3 är den första modellen i den nya elbilsgenerationen att ta steget till serietillverkning. ID.3 är speciellt framtagen för e-mobilitet och tar fullt ut tillvara på alla de möjligheter som denna teknik ställer till förfogande. Den erbjuder lång räckvidd, en rymlig kupé, dynamiska köregenskaper och uppkoppling på helt ny nivå. Även när det gäller miljömässig hållbarhet lägger ID.3 ribban på en helt ny nivå. Det här gör den till en banbrytande bil och till en pionjär för systemskiftet från olja till el.

100 % el

ID.3 är en tusenkonstnär som smärtfritt klarar vardagens alla utmaningar. Den är kompakt och smidig samtidigt som den har en generöst stor kupé, fullt jämförbar med den i en bil i mellanklassen. Tillsammans med lång räckvidd och innovativ teknik gör detta ID.3 till en ny måttstock i kompaktsegmentet.

Det finns tre batterikapaciteter att välja mellan: Standardversionen är på 45 kWh och ger en räckvidd på upp till 330 km. Det mellanstora batteriet har en kapacitet på 58 kWh som ger en räckvidd på upp till 420 km, och det största batteriet, som har en kapacitet på 77 kWh, utökar räckvidden till upp till 550 km. Tack vare snabbladdningsmöjligheterna har till och med grundversionen en räckvidd på upp till 290 km efter 30 minuters 100 kW-laddning. Räckvidderna som anges är enligt den nya körcykeln WLTP.

I Sverige startar grundpriset under 350 000 kronor, före statlig klimatbonus. ID.3 lanseras under sommaren 2020. 35 000 kunder i Europa har redan förbokat en ID.3 genom att lämna en handpenning.

Först ut med elbilsplattformen MEB

ID.3 är den första Volkswagen-modellen som är baserad på nya elbilsplattformen Modular Electric Drive Kit (MEB). Själva hjärtat i MEB är det platta, skalbara högspänningsbatteri som sitter integrerat i underredet. Denna konfiguration ger flera fördelar – från längre räckvidd till en rymligare kupé och bättre kördynamik.

Dessutom ger MEB enorma stordriftsfördelar vilket gör elbilen ekonomiskt överkomlig för så många som möjligt. Fram till år 2028 räknar Volkswagen-koncernen med att tillverka och sälja 22 miljoner elbilar. Inom de närmaste åren kommer Volkswagen att lansera en hel familj av ID.-bilar – från kompakta SUV:ar till stora sedaner. I framtiden kommer även märkena Audi, ŠKODA, SEAT och Volkswagen Transportbilar att vara byggda med MEB-plattformen. På det här viset kommer Volkswagen att föra sin mycket framgångsrika plattformsstrategi in i framtiden.

Europas största fabrik för tillverkning av elbilar

Anläggningen i Zwickau är en mycket viktig komponent i denna den mest omfattande elbilsoffensiven i bilindustrins historia. Volkswagen är den första storskaliga biltillverkare att omstrukturera en hel fabrik från tillverkning av fossildrivna bilar till helt eldrivna. Totalt investerar Volkswagen cirka 1,2 miljarder euro i omstruktureringen av anläggningen.

Redan nästa år kommer fabriken i Zwickau att producera cirka 100 000 elbilar. Efter den sista utbyggnadsfasen 2021 kommer upp till 330 000 elbilar per år att rulla av monteringsbanden här, vilket är cirka 30 000 fler bilar än tidigare. Det gör Volkswagen-fabriken i Zwickau till Europas största och mest effektiva produktionsanläggning för elbilar.

De ID.3 som byggs i Zwickau kommer också att bidra starkt till skyddet för miljön. Bilen kommer inte bara att vara utsläppsfri i drift, även tillverkningen av den kommer att vara koldioxidneutral. Det gör ID.3 till en spjutspets på vägen mot en ren, hållbar mobilitet.

Hållbar tillverkning

ID.3 är den första bil från Volkswagen som genomgående är gjord för att vara koldioxidneutral genom hela värdekedjan och kunna levereras till kunderna utan koldioxidavtryck. Volkswagens strategi är att i första hand helt undvika CO2-utsläppen eller annars att sänka dem. Eventuellt oundvikliga utsläpp ska kompenseras genom investeringar i klimatskyddsprojekt.

All elektricitet som Volkswagen köper från tredje part är grön el från förnybara energikällor. Dessutom har fabriken en högeffektiv kraftvärmeanläggning som alstrar elkraft och värme och i framtiden kommer att drivas av koldioxidneutral gas. Byggnaderna och utrustningen är hela tiden föremål för olika energioptimeringsprocesser, det kan till exempel handla om att man använder frekvensstyrda fläktar och pumpar. Detta tillvägagångssätt gör att behovet av el, vatten och värme minskas.

Även vid tillverkningen av de energiintensiva battericellerna används grön el. De utsläpp från fabriken som i dag är oundvikliga kompenserar Volkswagen för, bland annat genom att stödja det välrenommerade klimatskyddsprojektet ”Katingan Mataya Forest Protection” på den indonesiska ön Borneo.

Förändringar i den dagliga produktionen

Fabriken i Zwickau ställs om för sin dagliga produktion. Parallellt med den nya produktionen av ID. kommer tillverkningen av Golf Sportscombi att löpa vidare till sommaren 2020. Efter en intensiv planeringsfas ställdes den första produktionslinjen om vid halvårsskiftet 2018. Detta projekt krävde en genomgripande modernisering och uppdatering av karosseriverkstaden, lackeringsverkstaden, monteringsbandet och infrastrukturen. Hela löpande-band-strukturen fick anpassas för tillverkning av elbilar.

Efter att ID.3 börjat tillverkas på utsatt tid förbereds nu den andra produktionslinjen för motsvarande konvertering och allt ska stå klart i slutet av 2020. Efter den avslutande utbyggnadsfasen 2021 kommer fabriken i Zwickau att tillverka sex av koncernens modeller från märkena Volkswagen, Audi och SEAT. Anläggningens maximala produktionskapacitet kommer då att ha stigit från tidigare 1 350 till 1 500 bilar per dag.

50 partnerföretag hjälper till med omställningen av fabriken. Mycket av den befintliga utrustningen kommer att återanvändas, inte bara i Zwickau utan också vid andra av koncernens fabriker. Totalt utökas anläggningen med tolv nya byggnader eller tillbyggnader. Den nuvarande plåtpressverkstaden byggs ut och görs klar för den nya eran. Enbart detta projekt kräver en investering på cirka 75 miljoner euro. Allt sammantaget innebär detta att fabriken i Zwickau kommer att svara för tillverkningen av alla huvudkomponenter för MEB-plattformen.

Högteknologisk fabrik

Efter omställningen blir produktionsanläggningen i Zwickau en digital, högteknologisk och högeffektiv fabrik. Digitaliseringen omfattar alla delar inom produktionen, om än i olika utsträckning. Medan karosseri- och lackeringsverkstäderna redan är högautomatiserade, kommer automatiseringen av bilarnas montering nu att effektiviseras ännu mer.

Volkswagen väljer systematiskt avancerade Industry 4.0-robotar och breddar sin samverkan mellan människa och robot. Utrustningen består av bland annat 1 700 produktionsrobotar av den senaste generationen, och fler än 500 förarlösa transportsystem för helautomatisk leverans av delar till monteringsbanden. Tittar vi framåt kommer till exempel instrumenteringen att monteras helt automatiskt, som en komplett modul, med hjälp av en industrirobot.

Förutom kortare processtider innebär automatiseringen också fördelar för arbetsstyrkan. Samarbetet mellan människa och robot kommer att underlätta jobbet för den mänskliga arbetskraften, till exempel när det gäller krävande, oergonomiska uppgifter som att montera innertaket. Den utökade automatiseringen kommer också att höja produktiviteten, och som ett resultat av detta kommer antalet anställda i slutänden att ligga på en stabil nivå.

MEB-tillverkning globalt

Zwickau markerar starten på en omställning av Volkswagens tillverkning av fossildrivna bilar till elbilar. I framtiden kommer Volkswagen att producera elbilar vid åtta MEB-anläggningar på tre kontinenter – Europa, Asien och Nordamerika. Tillsammans bildar dessa anläggningar världens största nätverk för produktion av eldrivna bilar.

I Tyskland är fabriken i Zwickau den första att ställas om. Näst i tur att konverteras för storskalig produktion av elbilar står anläggningarna i Emden och Hannover. I Kina byggs två MEB-fabriker i Anting/Shanghai och Foshan. De beräknas stå klara år 2020. Tittar vi på Nordamerika investerar Volkswagen där cirka 800 miljoner dollar på den framtida elbilsproduktionen vid fabriken i Chattanooga. Alla dessa anläggningar kommer att kunna dra fördel av erfarenheter och know-how från Zwickau.

Ett starkt team

Vid fabriken i Zwickau är det cirka 8 000 personer som är verksamma med tillverkningen av den nya generationen elbilar. Med sitt engagemang och kunnande har de bemästrat den över två år långa omställningsfasen fram till produktionsstarten med den äran. Det är dessa medarbetare som kommer att säkerställa att ID.3 rullar ut på vägarna med sedvanligt hög Volkswagen-kvalitet. Nästa år, 2020, kommer samtliga 8 000 anställda att få utbildning som förbereder dem för deras nya uppgifter.

Volkswagen är starkt motiverat att tillverka sina bilar i Tyskland och avser att skapa långsiktiga förutsättningar för sina anställda att verkställa övergången till e-mobilitet. Vid fabriken i Zwickau inbegriper detta en anställningsgaranti fram till 2029, som avtalats med företagsrådet. Volkswagen står som symbol för biltillverkningen i Tyskland och kommer vid övergången till e-mobilitet att erbjuda sina medarbetare långsiktiga möjligheter.

Träningsläger inför e-mobiliteten

I Zwickau har Volkswagen inlett en av bilindustrins största utbildningskampanjer någonsin. 2020 kommer alla de 8 000 medarbetarna att ha fått de nödvändiga kunskaperna och arbetsrollerna för den nya e-mobilitetseran. 3 000 av dem kommer att få specialistutbildning inom olika områden av e-mobiliteten. Totalt omfattar kvalifikationsprogrammet 13 000 utbildningstimmar.

Dessutom kommer 1 500 av de anställda att få genomgå utbildning som ger dem ett så kallat ”högspänningskörkort”. Här ligger fokus på att på ett säkert sätt kunna hantera högspänningssystem. Vidareutbildning till elektriker och certifiering för vissa speciella uppgifter kommer också att erbjudas. Dessa utbildningar är godkända av myndigheterna.

Utbildningsoffensiven sker i samarbete med Volkswagen Training Institute i Zwickau. Speciellt för ändamålet har ett högspänningslaboratorium för fordonsutbildning satts upp i Zwickau. Utöver den grundläggande utbildningen vid ”e-mobility Traning Centre”, kommer det även att ges kurser inom robotteknik, avancerad automatiseringsteknologi och bilelektronik.

”Made in Germany”

ID.3 är en bil som är byggd i Tyskland. Nästan alla grenar av Volkswagen i Tyskland deltar på ett eller annat sätt i utvecklingen och tillverkningen av ID.3. Modellen togs fram av E-Mobility Series Group och Technical Development i Wolfsburg. Batteriet, som är själva hjärtat i ID.3, tillverkas i Braunschweig. Fabriken håller för närvarande på att byggas ut för att kunna tillverka upp till en halv miljon batterisystem per år. Den nya MEB-drivningen har utvecklats i Kassel. Rotorn och statorn kommer från Salzgitter. Volkswagen investerar närmare 9 miljarder euro i e-mobilitet fram till 2024, merparten av det i Tyskland.

Fakta & siffror

 • 8 000 personer arbetar vid fabriken i Zwickau.
 • 13 000 utbildningsdagar har de anställda deltagit vid totalt inför omställningen till e-mobilitet.
 • 1 700 produktionsrobotar kommer att användas i Zwickau. Mycket av den befintliga utrustningen kommer att återanvändas, inte bara i Zwickau utan också vid andra av koncernens fabriker.
 • Cirka 6 miljoner Volkswagen-bilar har rullat av monteringsbanden här sedan 1990 (framförallt Polo, Golf, Golf Sportscombi och Passat).
 • 8 MEB-fabriker i Europa, Kina och USA kommer att ingå i Volkswagens produktionsnät 2022.
 • 330 000 elbilar per år kommer att tillverkas i Zwickau när den sista utbyggnadsfasen avslutats 2021.
 • Märket Volkswagen kommer att lansera fler än 20 elbilsmodeller fram till 2025 på den globala marknaden.
 • 9 miljarder euro är det belopp som märket Volkswagen kommer att investera i e-mobilitet fram till 2024.
 • 22 miljoner elbilar, de flesta av dem byggda med den nya MEB-plattformen, är de produktionsmål som Volkswagen-koncernen har satt upp fram till 2028.
 • 1,2 miljarder euro investerar Volkswagen på omställningen av produktionsanläggningen i Zwickau.
 • 1 800 000 m2 är den yta som anläggningen i Zwickau upptar – 1 400 000 m2 av den utgörs av byggnader. Under omställningsarbetet till elbilar kommer ytterligare cirka 50 000 m2 fabrikslokaler att uppföras.

ID.3 är ännu inte till försäljning i Europa.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.