Vilken roll har vätgas i energi- och klimatomställningen?

Vilken roll har vätgas i energi- och klimatomställningen?

Vätgas kan få en stor roll för att nå Sveriges energi- och klimatomställning till en låg kostnad för samhället. Men det finns ett stort behov av forskning kring hur olika sektorer bäst sammanlänkas med hjälp av vätgas i ett systemperspektiv.

Därför startar Energiforsk nu ett sektorsövergripande forskningsprogram kring vätgasens roll i energi och klimatomställningen.

–Vätgas kan vara svaret på hur vi ska lyckas att både ställa om vårt energisystem till högre andel förnybar energi och samtidigt nå klimatmålen genom minskade utsläpp från industri- och transportsektor, men det behövs mer forskning inom området, säger Markus Wråke vd på Energiforsk.

Läs vidare hela artikeln här... (Öppnas i nytt fönster)