Nyligen har de stora gruvföretagen i Sverige haft krismöte med näringsminister Ibrahim Baylan mot bakgrund av utdragna och osäkra tillståndsprövningarna inom industrin vilket de anser hota hela gruvindustrins tillväxt. Och jag delar deras oro men jag ser också en annan risk, där politiken bromsar en hållbar omställning av fordonsindustrin.