Infrastruktur

Vattenfall Eldistribution deltar i pilotprojekt med vehicle to grid-teknik

I framtiden kan elbilar både laddas och förse elsystemet med el. Nu genomförs ett pilotprojekt för att utforska vehicle to grid-tekniken (V2G) och hur det kan bidra till att öka stabiliteten i elnätet.

Energi från förnybara energikällor, som vind- och solenergi, är beroende av vädret och kan inte enkelt planeras och anpassas till efterfrågan. Det kan heller inte lagras för att användas senare. För att hjälpa till att balansera utbud och efterfrågan, utan omfattande och kostsamma investeringar i nätutbyggnad och förstärkningar av elnätet, behövs flexibel energilagring. En av flera lösningar på det ökade kapacitetsbehovet är elbilen.

Dubbelriktad laddningsteknik gör det möjligt för elbilar att inte bara ladda, utan också koppla upp sig och överföra energi från bilbatteriet tillbaka till elnätet – V2G. Tekniken möjliggör att elbilens batteri blir ett flexibelt energilager som kan bidra till att öka stabiliteten och kapaciteten i elnätet.

För att utforska utvecklingen av vehicle to grid samarbetar Vattenfall Eldistribution i ett forskningsprojekt tillsammans med elbilstillverkaren Polestar, Göteborg Energi, Svenska kraftnät samt laddningsleverantören Easee och forskningspartnern Chalmers tekniska högskola.

Pilotprojektet syftar till att göra det möjligt för elbilsägare att tillföra nytta till elnäten när de inte använder sin bil, samt utforska nödvändiga affärsmodeller och samhällslösningar som kan möjliggöra potentialen i den nya tekniken.

– V2G kommer att påverka elnätet och hur våra kunder aktivt kan delta och bidra till ökad stabilitet i nätet. Bilen kommer bli ett naturligt inslag och möjlig resurs för detta. V2G kommer även att påverka hur elnätsföretag planerar sina elnät framöver, säger Peter Söderström, chef Innovation & Market outlook på Vattenfall Eldistribution.

För att realisera V2G krävs fler anslutna elbilar, att tekniken är på plats och att det finns en standard. Vattenfall Eldistribution kommer bland annat närmare studera standardisering mellan olika system och teknologier.

Pilotprojektets testfas påbörjas i Göteborg under första halvan av nästa år och kommer inkludera upp till 200 Polestar 3-bilar, vilket gör det till en av Europas största V2G-piloter.

Fakta
Polestar utvecklar en så kallad virtuell kraftverksanläggning (VPP) som ansluter alla deltagande elbilar till elnätet. Den molnbaserade tjänsten beräknar batteriernas kapacitet och initierar laddning eller urladdning baserat på behovet i elnätet. Detta gör det möjligt för förare att både bidra till elsystemet och tjäna pengar på sin elbil medan den är parkerad, utan någon handpåläggning.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.