Övriga elfordon

UPS lanserar elcyklar i Stockholm

UPS har lanserat elcyklar för leveranser i Stockholm. De nya cyklarna är en del av UPS globala hållbarhetsarbete och ska bidra till minskade utsläpp, buller och mindre trafik i citykärnorna.

UPS meddelar att eldrivna lastcyklar har börjat leverera paket i centrala Stockholm och Århus, Danmark med målet att minska utsläppen och trafiken i innerstadskärnorna. Introduktionen av elcyklar till Norden började i Köpenhamn redan hösten 2018 och har sedan expanderats till Århus och Stockholm. Nya elcyklar lanseras samtidigt i andra storstäder i Europa och tillsammans är de en del av UPS globala arbete för att göra leveranser mer hållbara. Projektet kommer på sikt innebära färre antal dieseldrivna bilar i trafik.

Det fungerar så att chaufförerna hämtar paket från Stockholms UPS Access Points (utlämningsställen) för att leverera direkt till privat- och företagskunder i Stockholms innerstad. Cyklarna kan lastas med totalt 100 kg.

– Cyklarna innebär att vi kan minska antalet leveransstopp med våra dieseldrivna bilar i Stockholm varje dag, vilket minskar utsläppen och bidrar till att begränsa trafiken i innerstaden. Stockholms mål är netto-noll-utsläpp till 2045 och som ett företag som hela tiden strävar efter att minimera vårt koldioxidavtryck, är vi stolta över att bidra till stadens målsättning, säger Frank Jørgensen, VD, UPS Norden. UPS har ambitiösa mål att minska utsläpp av växthusgaser från sin globala verksamhet med 12 procent fram till år 2025. Att använda elcyklar för leveranser är en viktig del av det arbetet. Målet är att fortsätta öka antalet elcyklar för transporter, både i Sverige och Europa.

UPS lanserade sina första elcyklar i Hamburg 2012 och har sedan dess fortsatt att utveckla olika leveranslösningar till fots eller med cykel i Europas större städer. Idag finner vi liknande lösningar i exempelvis Köpenhamn, Leuven, Paris, Toulouse, Köln, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Herne, Karlsruhe, Mannheim, München, Offenbach och Oldenburg, Dublin och London.

Genom sitt ”UPS Rolling Laboratory” har UPS lyckats implementera fler än 10 000 fossilfria fordon eller fordon med lägre utsläpp världen över. UPS Rolling Laboratory är UPS egna metod som hjälper dem att avgöra vilka alternativa bränslen och avancerade teknikfordon som fungerar bäst på olika rutter och i olika arbetscykler. Genom att övervaka hur effektiva leveranserna är i realtid, kan UPS snabbt ändra arbetssätt och fordon för att bli mer effektiva och miljövänliga i olika områden. Detta inkluderar fordon som drivs helt av el, hybridelektrisk, hydraulisk hybrid, komprimerad naturgas (CNG), flytande naturgas (LNG) och propan.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.