Elbilar

Tjänstebilsförarna väljer elbil om de skulle välja ny bil i dag

Enligt LeasePlans årliga tjänstebilsbarometer skulle nära hälften av svenska tjänstebilsförare, 47 procent, välja en elbil om de skulle byta tjänstebil idag. Detta stärker elbilens position som förstahandsval bland förare. Dock finns det fortfarande oro för räckvidd och brist på laddstationer, samt kritik mot regeringens insatser för att främja elbilsanvändning.

– Det är glädjande att efterfrågan på el och laddhybrider fortsätter öka trots att miljöbonusen för personbilar försvann i stort sett över en natt. Samtidigt visar undersökningen att räckvidden uppfattas som ett orosmoment och många anser att regeringen inte gör tillräckligt för att främja övergången till elbilar, säger Frank Alofs, vd för LeasePlan Sverige.

LeasePlan undersöker varje år hur svenska tjänstebilsförare ställer sig till sina bilar. I årets undersökning, som besvarades av över 3 000 förare, uppgav nästan hälften att de skulle välja en elbil vid nästa bilbyte. Samtidigt har dieselbilar tappat popularitet och endast en liten andel förare skulle välja diesel idag. Sju av tio förare kan tänka sig att välja en elbil.

De främsta orsakerna till tveksamhet inför elbilar är kort räckvidd per laddning (78%) och för få laddstationer (65%). Även om dessa siffror har sjunkit sedan förra året, är de fortfarande betydande. Dessutom anger 15 procent att avskaffandet av miljöbonusen påverkar deras vilja att välja elbil.

Endast 10 procent anser att det finns tillräckligt med laddstationer längs svenska vägar, vilket dock är en förbättring från förra årets 5 procent. När det gäller att göra längre bilsemestrar i Europa känner sig 21 procent bekväma med tanke på räckvidd och tillgång till laddstationer.

Regeringens roll i övergången till elbilar ifrågasätts av många förare. I år anser 61 procent att regeringen inte gör tillräckligt för att främja elbilar, en ökning från 51 procent förra året. Endast 13 procent tycker att regeringen gör tillräckligt, medan nästan hälften uppger att avskaffandet av miljöbonusen påverkar deras framtida val av tjänstebil.

Vilket bränsle skulle du välja om du skulle göra ditt tjänstebilsval imorgon? (Jämfört med 2022 års undersökning).
El, 47% (41%).
Bensin + el, 36% (35%).
Diesel + el, 20% (22%).
Diesel, 9% (10%).
Bensin, 4% (3%)
Bensin + Fordonsgas, 0% (1%).
Bensin + Etanol 0%. (0%.)
Vet ej, 3% (5%.).

Kan du tänka dig att välja en elbil? (Jämfört med 2022 års undersökning).
Ja, 69% (66%)
Nej, 23% (24%).
Vet ej, 8% (10%).

Undersökningen genomfördes av marknadsundersökningsföretaget Detector på uppdrag av LeasePlan. Sammanlagt har 3 102 tjänstebilsförare i Sverige svarat på undersökningen.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.