Tillverkare vill skapa standard för bränsleceller i tunga fordon

Tillverkare vill skapa standard för bränsleceller i tunga fordon

Vätgas i personbilar har inte riktigt slagit igenom. Men inom tyngre transporter som bussar och lastbilar finns det en stor förhoppning om att vätgas i framtiden kan bidra till minskade utsläpp.

För att snabba på utvecklingen har 25 organisationer och företag gått samman i i en konsortium som döpts till ”StasHH”. Tanken är att ta fram en standard för moduler till bränsleceller till olika former av tunga transporter.

Läs vidare hela artikeln här... (Öppnas i nytt fönster)