InfrastrukturVätgas

Sverige tar fram nationell vätgasstrategi

Vätgas har av EU pekats ut som ett ekonomiskt fokusområde för att kick-starta Europa efter Coronapandemin. Inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige kommer en nationell färdplan för vätgas nu att tas fram.

År 2050 uppskattas vätgas svara för 24% av det totala energibehovet i Europa och för att skapa 5,4 miljoner arbetstillfällen. EU-kommissionen satsar tillsammans med europeiskt näringsliv 8,7 miljarder euro under kommande ramprogramsperiod på sektorn, som även utsetts till ett fokusområde för återstarten av Europa efter Coronakrisen inom den Gröna given (the Green Deal).

Utvecklingen inom sektorn går fort. Flera länder har redan tagit fram nationella vätgasstrategier och nu ska så även ske i Sverige inom Fossilfritt Sverige.

Branschorganisationen Vätgas Sverige som arbetar med att sprida kunskapen kring vätgasens potential i samhället och att driva på utvecklingen välkomnar beskedet.

– Det är oerhört positivt för både klimatet och vår inhemska industri. Potentialen för att bygga värde inom industri, skapa trygga och säkra energilösningar och nya affärer är enorm. Vätgas är redan en viktig bas för både befintlig industri och nya företag. Genom en nationell satsning kan vi ta viktiga steg inom ett expansivt område och skapa både konkurrenskraft och hållbara samhällslösningar, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Produktionen av så kallad grön vätgas från förnybara energikällor och samspelet med olika vätgastekniker har pekats ut av EU som en emissionsfri teknik som drastiskt kan reducera skadliga utsläpp globalt och ses som en nyckelteknologi för att klara av den nödvändiga klimatomställning vi står inför.

Vätgas kan genom att lagras i exempelvis befintliga gasnät eller tankar användas som energilager för att hantera effekttoppar i elsystemet och motverka kapacitetsbrist i elnät. Ett behov som aktualiserats inte minst genom den ökade elektrifieringen. Vätgasen kan också vara bas för att genom upptag av CO2 tillverka andra energibärare som till exempel ammoniak och metanol.

– En del av de tidigare färdplanerna har nämnt vätgas men inte alltid beskrivit potentialen särskilt omfattande. När nu vätgas ges en egen strategi kan vi tydligare beskriva hur vissa andra begränsade resurser kan användas där de gör bäst nytta och vätgasteknik kan skapa stora synergier med andra energilösningar. En nationell strategi kommer också ge Sverige ökade möjligheter att ta del av de EU-medel som avsätts genom bland annat the Green Deal, säger Björn Aronsson.

– Vi ser verkligen potentialen i vätgas och samspelet mellan vätgas och andra lösningar i vår region, säger Anders Lundell, Sandbacka Science Park i Sandvikens kommun (ordf. i Vätgas Sverige).

– Industrin mobiliserar nu globalt inom vätgasområdet och storskaliga lösningar börjar nu ta fart på allvar, säger Ulf Troedsson, f.d. Siemens Nordic (ledamot i Vätgas Sverige).

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.