Flera biltillverkare tror att vätgasdrivna bränslecellsbilar är transportmedlet för framtiden, snarare än batteridrivna fordon. Thomas Rauchfuss, kemiprofessor vid University of Illinois, anser dock att dagens komplicerade tillverkningsmetoder gör vätgasen oattraktiv som grönt bränsle.