Elbilar

Stockholm leder stark trend: Varannan bil som nyregistrerades i januari var el-, hybrid- eller laddhybridbil

Omkring hälften av alla nyregistrerade bilar i Stockholm under januari 2020 är någonting annat än renodlade bensin- eller dieselbilar.

Allra starkast är utvecklingen för laddhybrider där nyregistreringen ökat med 173 procent jämfört med januari 2019.

– I Stockholm, som är landets största bilmarknad, har trenden mot el- och hybridbilar förstärkts ordentligt jämfört med föregående år. Huvudstadsregionen har också en klart större andel av försäljningen inom dessa segment jämfört med övriga landet, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

I dag klockan 12:00 presenterar Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern, som tar tempen på huvudstadens konjunktur, för det fjärde kvartalet 2019. I samband med det redovisas också en fördjupning i motorfordonsbranschens utveckling.

Konfidensindikatorn för motorsektorn landade på ligger på 106 på en skala där 100 utgör det historiska normalvärdet.

Branschen uppger ljusa signaler och uppåtgående kurvor rörande försäljningsvolym, inköp av varor, anställningar och försäljningspriser. Samtidigt är nulägesomdömet för lönsamhet något under det historiska normalvärdet.

– Här och nu går motorfordonsbranschen relativt bra och redovisar generellt positivare tongångar än många andra sektorer, men det är också en näring där det kan svänga snabbt eftersom nybilsförsäljningen är väldigt konjunkturkänslig, säger Stefan Westerberg.

För helåret 2019 noterades 32 procent av alla nyregistreringar av bilar i Stockholms län och av dessa bilar var 12 procent laddhybrider, 7 procent andra elhybrider och 5 procent elbilar. Det är klart högre än motsvarande andelar för övriga Sverige och jämfört befintligt bestånd i Stockholms fordonspark, där laddhybrider och elhybrider står för 3 procent vardera och elbilar för 1 procent.

Den trenden tydligt förstärkts under 2020 års inledning.

Under januari månad var nästan hälften av alla nyregistrerade bilar av annan sort än renodlade bensin- och dieselbilar. Laddhybrider svarade för 36 procent av nyregistreringarna, elhybrider för 8 procent och elbilar för 6 procent.

– Trenden är stark jämfört med försäljningen under föregående år och om det håller i sig blir också andrahandsmarknaden för dessa bilar mycket större. Över tid förändrar det sammansättningen av den samlade bilparken. Det är sannolikt till stor del en effekt av förändrade fordonsskatter och klimatbonusar, men att utbudet av dessa bilar ökat, säger Stefan Westerberg.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.