Elbåt

Stena Line och Fredrikshamn sluter historiskt avtal om två fossilfria färjor före 2030

Färjerederiet Stena Line, Fredrikshamns kommun och Fredrikshamns Hamn undertecknade i dag ett historiskt avtal, där parterna förbinder sig att ta sin del av ansvaret för att Göteborg-Fredrikshamn ska kunna bli världens första fossilfria färjelinje i sitt slag, med två batteridrivna Stena Elektra-fartyg sjösatta senast 2030.

Nästan 90 procent av världshandeln sker via haven, därför är effektiva och miljövänliga passagerar- och godstransporter till sjöss avgörande för att nå klimatmålen. Färjerederiet Stena Line, Fredrikshamns kommun och Fredrikshamns Hamn undertecknade idag ett avtal om att öka takten i omställningen av transportsektorn, genom att sätta in två batteridrivna Stena Elektra-färjor på linjen Göteborg-Fredrikshamn senast 2030 och genomföra de investeringar som krävs på land.

Stena Line har redan tidigare inlett samarbetet Tranzero Initiative tillsammans med Volvokoncernen, Scania och Göteborgs Hamn. Syftet är att minska koldioxidutsläppen kopplade till Göteborgs hamn – den största hamnen i Norden – med 70 procent till 2030. I och med dagens avtal med Fredrikshamns kommun och hamn blir kedjan komplett.

”Vår ambition är att leda utvecklingen mot en fossilfri sjöfart och hållbara transporter på havet. Därför satsar vi på ny teknik och olika alternativa bränslen. Vi ligger redan tio år före den internationella sjöfartens mål för minskning av koldioxidutsläpp, men med Stena Elektra tar vi ytterligare ett stort kliv på Stena Lines hållbara resa, på vägen mot en helt fossilfri verksamhet”, säger Stena Lines VD Niclas Mårtensson, som även är ledamot i regeringens Elektrifieringskommission.

Stena Line ska reducera sina totala koldioxidutsläpp med 30 % till 2030 och de nya Stena Elektra-färjorna är en viktig del i att nå dit. Det krävs dock mer än enbart batteridrivna fartyg. Infrastrukturen på land, med exempelvis hållbara laddmöjligheter, måste utvecklas parallellt. Därför krävs ett partnerskap med samtliga berörda aktörer. I det avtal som undertecknades idag förbinder sig Fredrikshamns hamn att säkra den nödvändiga infrastrukturen i hamnen och dess omgivning på den danska sidan.

”Fredrikshamns Hamn delar de höga och gröna ambitioner som gör det här projektet möjligt. Staden har dessutom visat att man har en unik förändringsförmåga i sitt DNA, vilket inte minst märks i dess hållbarhetsarbete. Att vi nu tar steg mot att göra linjen Göteborg-Fredrikshamn helt oberoende av fossila bränslen är inte bara positivt för oss, utan för hela Kattegattregionen”, säger Mikkel Seedorff Sørensen, VD för Fredrikshamns Hamn.

En hållbar förbindelse mellan två länder

Färjorna blir världens första fossilfria RoPax-fartyg i sin storlek, de kommer att mäta ungefär 200 meter, ha cirka 3 000 lastmeter för bilar och lastbilar, samt plats för över 1 000 passagerare.

Arbetet för att minska klimatpåverkan av linjen Göteborg-Fredrikshamn började redan 2018, med Stena Lines investering i batterihybriddrift på Stena Jutlandica. Det har hittills resulterat i en minskning av koldioxidutsläppen med 1 500 ton om året, motsvarande de årliga utsläppen från 600 personbilar.

Även Fredrikshamns kommun förpliktigar sig att delta i arbetet med att skapa en hållbar förbindelse mellan Sverige och Danmark med de två Stena Elektra-fartygen.”Stena Elektra är ett fantastiskt projekt för Fredrikshamn. Vi vet av erfarenhet att när kommunen går före, följer näringslivet och privatpersoner oss i de gröna fotspåren. Vår stad och Stena Line har länge haft en nära relation, men detta ambitiösa avtal är inte bara viktigt för oss – det ger ringar på vattnet i hela Danmark, säger Birgit Hansen, kommunstyrelsens ordförande (S) i Fredrikshamns kommun.

Fakta om Stena Elektra:

  • Två fossilfria RoPax-färjor (bil- och passagerarfärjor)
  • Linje: Fredrikshamn – Göteborg
  • Börjar trafikera linjen senast 2030
  • Batteridrivna med kapacitet om cirka 60-70 MWh, laddas i hamn
  • Landinfrastruktur: Behov av en högspänningskabel för landström på omkring 30-40 MW
  • Överfartstid: 3 timmar, med en timmes turnaround-anlöp/laddningstid
  • Längd: Cirka 200 meter
  • Frakt- och bilkapacitet: Cirka 3 000 lastmeter
  • Passagerarkapacitet: 1 000-1 500 passagerare

Källa: Pressmeddelande

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.