Farkosten är av så kallad Hale-typ, som står för High Altitude, Long Endurance. Försvarsmaterialtillverkaren BAE Systems samarbetar med det nyinköpta dotterbolaget Prismatic kring utvecklingen av Phasa-35, som är klädd i solceller och har en spännvidd på 35 meter.