Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, USA och Japan är länderna att främst hålla koll på när det gäller pilottester av V2G-tekniken. Åtminstone enligt en sammanställning gjord av konsultbolagen Everoze och Evconsult, publicerad hösten 2018. Totalt identifierades 50 olika projekt i hela världen, varav 25 i Europa, 18 i Nordamerika och sju i Asien.