Kina är i dag världens största elbilsmarknad, med mer än hälften av alla sålda fordon globalt. Försäljningen har dock fått hjälp av statliga subventioner – till dags datum har man tagit 290 miljarder kronor ur skattkistan enkom för att smörja köparna.