ElbilarEldrivna arbetsfordon

Tillfällig minskning för elbilarna – men elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024. Under 2025–2027 förväntas nyregistreringarna öka igen i takt med ett förbättrat konjunkturläge. Det visar Trafikanalys fordonsprognoser för de kommande åren.

Trafikanalys har ett uppdrag att ta fram korttidsprognoser för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar för innevarande år och kommande tre år. Årets prognoser handlar om åren 2024–2027 och de präglas framför allt 2024 av lågkonjunktur och en minskad köpkraft hos de svenska hushållen.

Svag personbilsmarknad väntas

Hushållens försämrade köpkraft har medfört att betydligt färre nya bilar köps eller leasas av en privatperson. De senaste åren har privatleasingen av elbilar bidragit till att antalet nyregistrerade elbilar har ökat.

– När nu hushållen i lägre grad köper eller leasar nya bilar tappar elbilarna sin tidigare tillväxttakt. För 2024 är prognosen att drygt 80 000 elbilar nyregistreras, vilket kan jämföras med drygt 110 000 under 2023. Åren därefter väntas en ökning, säger Mikael Levin, projektledare på Trafikanalys.

Fortsatt elektrifiering av tunga lastbilar

Under 2023 nyregistrerades närmare 8 000 tunga lastbilar, vilket är ett högt antal. Prognosen för 2024 är något lägre ställd, men för åren 2025–2027 är prognosen på ungefär samma nivå som innan coronapandemin, dvs. mellan 7 000–8 000 nya fordon per år.

Nyregistreringen av tunga lastbilar med eldrift har fram till 2020 handlat om enstaka fordon. Det har dock förändrats. Enligt prognosen kommer de eldrivna lastbilarna utgöra 15 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna år 2027. När det gäller lätta eldrivna lastbilar är bedömningen att antalet ökar kraftigt de kommande två åren. Från 19 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna 2023 till 37 procent 2027.

Här hittar du Trafikanalys fordonsprognos för åren 2024–2027.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.