Elbilar

Ny vägledning för att effektivt släcka bränder i elbilar

Med den ökande användningen av elfordon blir det allt viktigare för räddningstjänsten att ha rätt kunskap och metoder för att hantera bränder där litiumjonbatterier är inblandade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför tagit fram en uppdaterad vägledning som heter “Vägledning – Räddningsinsats där litiumjonbatterier förekommer“.

– Uppdatering av ”Räddningsinsats där litiumjonbatterier förekommer” är gjord kring övergripande fakta om litiumjonbatterier. Vi förklarar orsak och uppkomst till termisk rusning samt hur en brand sprids från battericell till battericell, så kallad propagering. Vägledningen ger också förslag på insatsmetodik vid brand i litiumjonbatterier, säger Yvonne Näsman, handläggare på Enheten för Brand och räddning vid MSB.

Den nya vägledningen innehåller de senaste rönen kring litiumjonbatteriers beteende vid upphettning och brand. Särskilt fokus ligger på en ny insatsmetodik specifikt utvecklad för att effektivt kunna släcka bränder i elbilars batterier.

Utvecklingen går snabbt framåt och tekniken förändras ständigt, så vägledningen ses som en samling av möjliga metoder snarare än fasta regler. Målet är att ge den kommunala räddningstjänsten stöd att anpassa sin organisation, utrustning och arbetssätt efter aktuell kunskap.

Införandet av rutiner, utbildning samt rätt skyddsutrustning är avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra säkra och effektiva insatser vid bilbränder som involverar elfordonsbatterier. Den nya vägledningen bidrar med ökad förståelse kring riskerna och mer kunskap om hur man praktiskt ska agera.

Hur stort är problemet?

– Problemet ser lite olika sett över landet. En del räddningstjänster har kommit längre än andra med att hämta hem erfarenheter och har mer resurser att genomföra utbildning. Det finns fortfarande frågor inom området, främst kring att släcka batterier i elfordon och större batterier. Det har inte funnits en släckmetod tidigare och det är nu det finns, fortsätter Yvonne Näsman.

MSB understryker att detta endast är en början då utvecklingen fortsätter i rask takt. Fler produkter än bara fordon drivs idag av litiumjonbatterier vilket medför nya risker som myndigheten noga kommer följa framöver.

Fakta: Bränder i elfordon

Antalet el/hybridbilar som brunnit har ökat från 8 till 38 mellan 2018 och 2023. Under samma period har antalet el/hybridbilar i vägtrafik ökat från 156 331 till 755 000 enligt SCB. Det är förhållandevis få bränder i personbilar som drivs helt eller delvis med litiumjonbatterier.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.