Infrastruktur

Ny rapport från Villaägarna Produktgranskning: Så kan du minska riskerna med elbilar vid småhus

Småhusägare skaffar i allt större utsträckning elbilar, vilket innebär andra risker jämfört med äldre fordonstyper. En skillnad är att elbilar laddas med el hemma. Konsekvensen är nya risker som inte alla är medvetna om, enligt Villaägarna Produktgranskning.

Elbilar innehåller litiumjonbatterier, men det saknas regler för hur sådana batterier ska förvaras i småhus. En risk med litiumjonbatterier är att de på grund av elfel kan börja brinna eller explodera. Då avger de brännbara och giftiga gaser så som vätefluorid.

-När o lyckor inträffar och hur allvarliga de blir, beror ofta på en kombination av mänskliga misstag och tekniska faktorer Ett sätt att minska risken med elbilar i hemmet, är att följa de tips som vi har tagit fram, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Villaägarnas tips på hur risker med elbilar kan minskas vid småhus

  1. Ladda elbilen utomhus.

Vid laddning inomhus:

  1. Följ Elsäkerhetsverkets krav och låt installationer skötas av behörigt elinstallationsföretag
  2. Använd växelströmsladdning via laddbox (Mode 3-laddning), då den är säkrast.
  3. Ladda endast i garage som är ihopbyggt med småhuset, om garaget är en egen brandcell (att det finns brandavskiljande väggar och bjälklag som vid brand kan begränsa spridning från garaget till huset).
  4. Laddplats för elbil bör vara placerad långt ifrån ventilationsintag för att minska risken att brandgas sprider sig till byggnaden.
  5. Säkerställ möjlighet till brandgasventilation.
  6. Frånluften från garaget bör vara separerad från husets ventilation.
  7. Säkerställ att eventuell dörr mellan garaget och huset är stängd för att förhindra spridning av brand till småhuset.
  8. Kontrollera gärna med jämna mellanrum laddningskontakterna, så ökar chansen att du upptäcker eventuella skador på ett tidigt stadium.
  9. Material och utrustning ska vara avsedda för ändamålet (originaldelar och inga förlängnings- eller skarvsladdar) och användas så som det är tänkt.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.