Ny plan ska göra hela skärgårdsflottan grön

Organisationen Electricity vill tillsammans med teknikföretaget Green city ferries ställa om hela skärgårdstrafikens fartygsflotta till utsläppsfri drift. Helt utan kostnad.

Organisationen Electricity, vars medlemmar är företag, forskningsorganisationer och Stockholms stad, lanserar nu tillsammans med teknikföretaget Green city ferries en ambitiös plan för att ställa om hela skärgårdstrafiken till emissionsfri drift. Planen kallar man Båtplan Stockholm 2025. I planen ingår att sätta i drift 23 helt nya snabbgående fartyg i kolfiber, drivna med el och vätgas, att elva existerande fartyg byggs om till vätgasdrift och 16 befintliga fartyg konverteras till eldrift. Det historiska ångbåtstonnaget ska, enligt planen, köras med biodiesel.

– Vi har gått igenom varenda fartyg och rutt i skärgården och funderat kring vad vi kan göra. Man kan bygga om ett antal fartyg till vätgasdrift om man sänker farten. Att köra fartygen i 25 knop kräver för mycket energi. Det blir dyrt och kräver stora vätgasanläggningar. Fartyg som måste gå snabbt kan köras med våra BB greenfartyg, säger Hans Thornell, grundare och vd för Green city ferries.