Infrastruktur

Nu stoppas laddboxar från Easee i ytterligare fem länder

Den norska tidningen TU rapporterar att laddboxarna Easee Home och Charge har stoppats från försäljning i Belgien, Nederländerna, Danmark, Island och Österrike. Detta efter att Elsäkerhetsverket i Sverige beslutade om ett säljstopp i våras.

Easee har överklagat beslutet i Sverige och menar att Elsäkerhetsverkets bedömning är felaktig. Förvaltningsrätten har nu tagit över ärendet och båda parterna har fått möjlighet att yttra sig. Domstolen kommer att fatta ett beslut när de har ett tillräckligt med underlag.

Easee har också tvingats ta fram en åtgärdsplan för hur de ska åtgärda de brister som myndigheten har pekat ut. Elsäkerhetsverket håller för närvarande på att granska det underlaget som Easee levererat och kommer att återkomma om ett beslut när det är klart.

Det är oklart vad konsekvenserna av det svenska beslutet blir för Easee. Företaget har varit en stor aktör på den svenska marknaden och har sålt över 100 000 laddboxar. Det är möjligt att beslutet kommer att få en negativ inverkan på försäljningen, men det är också möjligt att Easee kommer att kunna åtgärda bristerna och återgå till marknaden.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.