Elbåt

Nimbus Group påbörjar sjötester av innovativ eldriven konceptbåt

Den anrika svenska båttillverkaren Nimbus Group har tagit ett nytt kliv in i framtiden för hållbar marinteknik med sin senaste satsning ALUKIN Ocean Air 8. Båten som nu genomgår sjötester, är en eldriven konceptbåt som sticker ut med sitt energieffektiva skrov och lovar en betydande minskning av energiförbrukningen.

I samarbete med sitt dotterbolag Alukin och de norska företagen Pascal Technologies AS och Evoy AS, har Nimbus Group utvecklat ett skrov som använder Pascal Technologies AirHull-teknologi. Denna teknik sägs reducera energiåtgången med cirka 50 procent under framdrivning, vilket är en betydande effektivitetsförbättring jämfört med traditionella båtskrov.

– Med detta projekt tar vi sikte mot framtidens båtanvändare och den generation som i år blir den största på planeten, generation Z. Konceptbåten döpte vi till Ocean Air 8, som signalerar användningsområdet och funktion, det vill säga båtens framfart som underlättas av lufttrycket mot vatten. Siffran 8 är skrovets längd i meter berättar Maria Nikula, Brand Manager för varumärket Alukin på Nimbus Group. 

Det är dock inte bara skrovets design som är av intresse. Konceptbåten drivs av en elektrisk motor från Evoy AS, vilket markerar en övergång från traditionella förbränningsmotorer till mer hållbara alternativ. Denna kombination av avancerad skrovteknologi och elektrisk framdrivning speglar en växande trend mot mer miljövänliga transportalternativ inom båtindustrin.

Dessutom är båtens skrov och påbyggnad helt tillverkade i aluminium, vilket gör den helt återvinningsbar. Detta är i linje med Nimbus Groups uttalade ambition att minska miljöpåverkan i alla skeden av sina produkter, från tillverkning till användning.

– Aluminium är ju ett fantastiskt material och vårt val från starten i alla Alukins båtar. Det är slitstarkt och hållbart och det ingår i ett evighetslångt kretslopp avslutar Maria Nikula.

– Att som i det här fallet pröva nya skrovkoncept är typiskt för vår pragmatiska inställning och vår nyfikenhet på nya teknologier. Skall vi klara att leva upp till våra högt ställda krav inom hållbarhetsområdet måste vi vara beredda att tänka och prova nytt när chansen ges, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

Pascal Technologies har kombinerat traditionella skrovprinciper med tekniker från så kallade ‘surface effect ships’ för att utveckla detta energieffektiva skrov. Genom att använda luft för att minska vattenmotståndet, kan båtens energiförbrukning potentiellt minska avsevärt, vilket i sin tur kan öka räckvidden för eldrivna båtar.

Även om dessa utvecklingar är lovande, är det viktigt att notera att de fortfarande befinner sig i testfasen. Framgången för Nimbus Groups innovativa konceptbåt och dess potentiella påverkan på båtbranschen kommer att bero på hur väl dessa nya tekniker fungerar i praktiska situationer och hur de tas emot av marknaden. Detta projekt är ännu ett exempel på hur traditionella industrigrenar utforskar nya vägar för att anpassa sig till en allt mer hållbar värld.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.