I storstäderna begränsas bilarnas framkomlighet – samtidigt vill allt fler konsumenter få sina varor levererade till tröskeln. Detta har öppnat dörren för företag som Tropos Motors. Silicon Valley-uppstarten tillverkar små, eldrivna långsamtgående fordon och minilastbilar avsedda för allt från matleveranser till räddningsinsatser i trånga miljöer som ofta delas med fotgängare.