Det är ett känt faktum att bilindustrins omställning till elbilar har en oroande flaskhals: batterier. Nu kan det vara så att den flaskhalsen blir än trängre. Detta eftersom två av världens stora batteritillverkare har engagerat sig i ett skyttegravskrig mot varandra på hemmaplan i Korea. Det rapporterar Reuters.